Vytvořte fakturu

ASV AGRONOVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ASV AGRONOVA
IČO 31394990
TIN 2020338166
DIČ SK2020338166
Datum vytvoření 22 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASV AGRONOVA
Púchovská 8
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 594 261 €
Zisk 70 493 €
Kapitál 650 434 €
Vlastní kapitál 13 431 €
Kontaktní informace
Email asvtherm@asvtherm.sk
webové stránky http://www.asvtherm.sk;http://www.asvas.sk;http://www.asvnaradie.sk
Telefon(y) +421377783140, +421244881224, +421244872620, +421244881207, +421244872621
Mobile(y) +421903252464, +421903558080, +421911793574, +421903262609, +421903243386
Fax(y) 0377930228
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 400,401
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,502
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,502
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,502
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 389,244
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 272,840
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 587
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 272,253
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 13,057
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 13,057
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,057
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 88,645
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 88,301
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,301
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 333
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,702
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 316
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14,386
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,655
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,523
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 6,132
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 400,401
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 84,142
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 270,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 270,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 22,698
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 22,698
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -279,049
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -279,049
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,493
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 315,998
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 903
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 903
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 310,115
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 90,131
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 90,131
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 190,511
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,543
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,111
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,728
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 91
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,980
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,980
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 261
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 261
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,587,787
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,594,261
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,505,878
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 81,909
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 333
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,141
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,502,878
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,198,392
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 45,286
D. Služby (účtová skupina 51) 108,600
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 141,432
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 99,345
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 35,915
4. Sociální náklady (527, 528) 6,172
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,370
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,932
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,932
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,866
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 91,383
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 235,509
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,186
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,184
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,184
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,195
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 19,331
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 19,331
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 125
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 739
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,009
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 73,374
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 70,493
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31394990 TIN: 2020338166 DIČ: SK2020338166
 • Sídlo: ASV AGRONOVA, Púchovská 8, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Květen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dalibor Chropeň 509 Žabokreky nad Nitrou 958 52 06.09.2004
  Ing. Ladislav Sklenár, CSc. Dedovec 1893/411 Považská Bystrica 017 01 01.06.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ladislav Sklenár, CSc. 3 000 € (1.1%) Dedovec 1893/411 Považská Bystrica 017 01
  ASV a.s. 267 000 € (98.9%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.06.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   27.06.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Chropeň 509 Žabokreky nad Nitrou 958 52 Vznik funkcie: 06.09.2004
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 1893/411 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 01.06.2007
   26.06.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Chropeň 509 Žabokreky nad Nitrou 958 52 Vznik funkcie: 06.09.2004
   Ing. Milan Valkovič Ružová 81 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 24.07.2002
   14.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Chropeň 509 Žabokreky nad Nitrou 958 52 Vznik funkcie: 06.09.2004
   13.09.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Imrich Antalík Ráztočná 19 Bratislava 821 07
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica 017 01
   Ľubomír Vrábel Pod rovnicami 61 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Vrábel Pod Rovnicami 61 Bratislava 841 04
   10.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Valkovič Ružová 81 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 24.07.2002
   09.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Fukas Podhorská 11 Nitra 949 01 Skončenie funkcie: 24.07.2002
   24.01.2002Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   27.08.2001Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   predaj jedov a žieravín v maloobchode
   12.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Fukas Podhorská 11 Nitra 949 01 Skončenie funkcie: 24.07.2002
   11.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jendek Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   28.06.2000Noví spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava
   27.06.2000Zrušeny spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava
   18.11.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jendek Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   Ľubomír Vrábel Pod Rovnicami 61 Bratislava 841 04
   17.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Pavol Barlík Okružná 3 Trnava 917 00
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Fazuľová 2 Bratislava
   11.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Barlík Okružná 3 Trnava 917 00
   22.05.1998Nové obchodné meno:
   ASV AGRONOVA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava
   JUDr. Imrich Antalík Ráztočná 19 Bratislava 821 07
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica 017 01
   Ľubomír Vrábel Pod rovnicami 61 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Fazuľová 2 Bratislava
   21.05.1998Zrušené obchodné meno:
   AGRONOVA Holding s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Púchovská cesta 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica
   Ľubomír Vrábel Romanova 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica
   27.01.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb pre poľnohospodárov poľnohospodárskou technikou, strojmi a zariadeniami
   výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
   Noví spoločníci:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica
   Ľubomír Vrábel Romanova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica
   26.01.1997Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Mládežnícka 18 Považská Bystrica
   Ľubomír A. Vrábel Romanova 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Mládežnícka 18 Považská Bystrica
   22.05.1995Nové obchodné meno:
   AGRONOVA Holding s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská cesta 8 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Mládežnícka 18 Považská Bystrica
   Ľubomír A. Vrábel Romanova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Mládežnícka 18 Považská Bystrica