Vytvořte fakturu

Slovenská dôvernícka - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Slovenská dôvernícka
IČO 31395031
TIN 2020321809
DIČ SK2020321809
Datum vytvoření 25 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovenská dôvernícka
Košická 52
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 249 377 €
Zisk 2 402 €
Kapitál 365 447 €
Vlastní kapitál 40 271 €
Kontaktní informace
Email info@dovernicka.sk
Telefon(y) 0250230402
Mobile(y) +421911708080
Fax(y) 0250230436
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 390,915
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,950
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,950
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,950
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 374,346
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 254,277
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 254,277
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 254,277
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 120,069
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 734
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 119,335
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 619
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 619
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 390,915
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,673
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 32,967
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 35,072
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,105
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,402
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 348,242
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 324,963
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 49,704
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,704
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 260,922
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,866
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,517
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,954
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 23,279
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 23,279
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 249,377
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 249,377
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 249,377
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 245,600
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,898
D. Služby (účtová skupina 51) 89,242
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 134,427
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 98,698
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,869
4. Sociální náklady (527, 528) 4,860
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,969
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,450
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,450
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 614
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,777
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 143,237
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 77
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 77
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 77
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 245
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 245
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -168
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,609
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,207
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,207
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,402
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31395031 TIN: 2020321809 DIČ: SK2020321809
 • Sídlo: Slovenská dôvernícka, Košická 52, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Květen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Christian Geiling Šamorínska cesta 10 Senec 12.03.1996
  Ing. Gizela Halmiová Zátoňská 314/51 Malinovo 900 45 08.11.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Christian Geiling 3 320 € (50%) Šamorínska cesta 10 Senec
  Ing. Gizela Halmiová 3 320 € (50%) Zátoňská 314/51 Malinovo 900 45
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.02.2001Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Gizela Halmiová Zátoňská 314/51 Malinovo 900 45
   Christian Geiling Pfarrer-Lukas-Str. 11 Cham 934 13 Nemecko
   14.02.2001Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gizela Halmiová Zátoňská 314/51 Malinovo 900 45
   Christian Geiling Pfarrer-Lukas-Str. 11 Cham 934 13 Nemecko
   08.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Gizela Halmiová Zátoňská 314/51 Malinovo 900 45
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gizela Halmiová Zátoňská 314/51 Malinovo 900 45
   07.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Jürgen Geiling Pfarrer-Lukas-Str. 11 Cham 934 13 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Dušan Repák Ševčenkova 2 Bratislava
   12.03.1996Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Christian Geiling Šamorínska cesta 10 Senec
   11.03.1996Zrušené sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava 821 08
   25.05.1995Nové obchodné meno:
   Slovenská dôvernícka spoločnosť, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Christian Geiling Pfarrer-Lukas-Str. 11 Cham 934 13 Nemecko
   Jürgen Geiling Pfarrer-Lukas-Str. 11 Cham 934 13 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Dušan Repák Ševčenkova 2 Bratislava