Vytvořte fakturu

MITEC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MITEC
IČO 31395058
TIN 2020940669
DIČ SK2020940669
Datum vytvoření 10 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MITEC
Krásnohorská 12
85107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 661 €
Zisk -3 424 €
Kapitál 8 990 €
Vlastní kapitál -59 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0908213322
Mobile(y) 0908213322
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 801
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 801
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 801
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,976
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 254
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,549
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 7,777
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,483
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 471
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,169
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,424
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,260
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 11,260
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 331
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,229
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 3,661
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,661
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 5,946
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,048
C. Služby (účtová skupina 51) 758
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 452
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 688
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,285
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,145
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 8
X. Úrokové výnosy (662) 8
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 186
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 186
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -178
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,463
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,424
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015