Vytvořte fakturu

AGROCONS IPOS - Z - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.01.2017
Basic information
Obchodní název AGROCONS IPOS - Z
IČO 31395104
TIN 2020330488
DIČ SK2020330488
Datum vytvoření 29 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGROCONS IPOS - Z
Beckovská 42
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 410 356 €
Zisk 3 027 318 €
Kapitál 590 049 €
Vlastní kapitál -266 225 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243635985, +421243635984
Fax(y) 0243635986
Date of updating data: 16.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,437,813
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,374,415
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,875
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,875
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,370,540
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,000
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 3,365,540
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 61,625
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 31,605
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 31,605
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,008
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,597
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,020
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,500
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 28,520
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,773
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,773
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,437,813
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,804,162
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 361,848
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 361,848
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,153
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,153
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -587,157
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 40,915
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -628,072
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,027,318
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 633,651
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,447
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,447
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 631,200
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 29,065
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,100
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,965
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 580,193
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,542
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,395
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4
Date of updating data: 16.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 400,966
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 410,356
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 52,690
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 348,277
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,389
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 374,566
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 43,720
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 69,366
D. Služby (účtová skupina 51) 110,577
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 120,130
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 87,397
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 29,875
4. Sociální náklady (527, 528) 2,858
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,525
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,590
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,590
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 295
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,363
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,790
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 177,304
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,004,690
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3,004,686
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,190
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,517
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 5,517
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,673
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,997,500
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,033,290
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,972
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,972
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,027,318
Date of updating data: 16.01.2017
Date of updating data: 16.01.2017