Vytvořte fakturu

VITALITA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VITALITA
IČO 31395112
TIN 2020305782
DIČ SK2020305782
Datum vytvoření 22 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VITALITA
Líščie údolie 57
84231
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 045 762 €
Zisk 17 997 €
Kapitál 628 888 €
Vlastní kapitál 4 316 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265425962, 0265425524
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 608,598
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 38,187
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 38,187
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 26,122
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,065
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 566,293
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 220,919
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 220,919
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 67
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 67
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 318,596
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 310,979
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 310,979
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,519
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 98
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,711
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,157
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21,554
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,118
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,118
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 608,598
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,300
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 306,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 306,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,070
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,070
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -318,407
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,829
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -326,236
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,997
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 586,298
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14,267
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 6,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,267
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 529,966
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 510,252
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 510,252
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,992
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,443
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,279
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 31,395
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31,395
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,670
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,031,256
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,045,762
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,016,388
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,868
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,006
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,021,388
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,612,237
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,685
D. Služby (účtová skupina 51) 97,293
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 252,649
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 183,941
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 61,132
4. Sociální náklady (527, 528) 7,576
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,318
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,169
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,169
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 198
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,772
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,611
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,374
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 298,041
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,341
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,341
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,336
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,038
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,041
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,160
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,997
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31395112 TIN: 2020305782 DIČ: SK2020305782
 • Sídlo: VITALITA, Líščie údolie 57, 84231, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Květen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05 18.10.1996
  Mária Kozáková Poľnohospodárska 8694/32 Bratislava 821 07 19.11.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Marta Straňáková 76 660 € (25%) Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
  PhDr. Ivan Kmotrík 183 984 € (60%) Bratislava 811 06
  PhDr. Štefan Brezanský 45 996 € (15%) Pod Záhradami 5 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.07.2011Noví spoločníci:
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   PhDr. Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   PhDr. Štefan Brezanský Pod Záhradami 5 Bratislava 841 01
   19.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   PhDr. Štefan Brezanský Pod Záhradami 5 Bratislava 841 01
   16.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.10.1996
   Mária Kozáková Poľnohospodárska 8694/32 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 19.11.2001
   15.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Kozáková Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   12.12.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Kozáková Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   11.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Martinka K. Adlera 9 Bratislava 841 02
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   23.07.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   PhDr. Štefan Brezanský Pod Záhradami 5 Bratislava 841 01
   22.07.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod Záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   18.10.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   reklama a propagácia a inzertná činnosť
   výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov, predaj a požičiavanie nahraných nosičov zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod Záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   17.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.01.1996Nové sidlo:
   Líščie údolie 57 Bratislava 842 31
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore lekárenstvo
   Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Martinka K. Adlera 9 Bratislava 841 02
   17.01.1996Zrušené sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Mazúchová Smolenická 12 Bratislava 851 05
   Marta Mulíková 116 Bijacovce 053 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Mulíková 116 Bijacovce 053 06
   22.05.1995Nové obchodné meno:
   VITALITA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Anna Mazúchová Smolenická 12 Bratislava 851 05
   Marta Mulíková 116 Bijacovce 053 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marta Mulíková 116 Bijacovce 053 06