Vytvořte fakturu

TOMBO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TOMBO
IČO 31395121
TIN 2020305760
DIČ SK2020305760
Datum vytvoření 29 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOMBO
Banšelova 2
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 54 742 €
Zisk 1 353 €
Kapitál 39 547 €
Vlastní kapitál -81 084 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243414195
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 32,887
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 18,790
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 18,790
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 165
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,750
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 9,875
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,513
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,643
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,546
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,546
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 97
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,870
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 568
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,302
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 584
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 584
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,887
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -79,731
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 23,236
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 23,236
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 57
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 57
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -104,377
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -104,377
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,353
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 112,618
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,144
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,144
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 111,194
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,982
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,982
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 102,586
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,626
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 280
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 280
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 53,025
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 54,742
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 53,025
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,200
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 517
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,297
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,533
D. Služby (účtová skupina 51) 29,551
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 301
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,250
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,250
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,662
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,445
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,941
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 135
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 135
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,313
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,353
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31395121 TIN: 2020305760 DIČ: SK2020305760
 • Sídlo: TOMBO, Banšelova 2, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Květen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04 01.08.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Radoslav Bobačic 11 618 € (50%) Sekulská 5 Bratislava 841 04
  Branislav Bubák 11 618 € (50%) Kalinkovo 900 43
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.08.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.08.2012
   09.08.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43 Vznik funkcie: 29.05.1995
   08.06.2005Nové sidlo:
   Banšelova 2 Bratislava 821 04
   07.06.2005Zrušené sidlo:
   Bulharská 89 Bratislava 821 04
   25.09.2004Nové predmety činnosti:
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   19.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43
   18.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43
   24.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43 Vznik funkcie: 29.05.1995
   23.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   26.02.2001Noví spoločníci:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   25.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   Marek Urbanovský Saratovská 2 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Urbanovský Saratovská 2 Bratislava 841 02
   27.11.2000Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby
   06.06.2000Nové sidlo:
   Bulharská 89 Bratislava 821 04
   05.06.2000Zrušené sidlo:
   Zvolenská 15 Bratislava 821 09
   02.12.1999Nové predmety činnosti:
   správa budov na základe honoráru a kontraktu spojená s doplnkovými službami-obstarávateľské služby
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   20.10.1998Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie rádiodispečingu taxislužby
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   Marek Urbanovský Saratovská 2 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marek Urbanovský Saratovská 2 Bratislava 841 02
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   Marek Urbanovský Levárska 1 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   08.04.1998Noví spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   Marek Urbanovský Levárska 1 Bratislava 841 04
   07.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   22.10.1997Noví spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   21.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   11.06.1996Noví spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   10.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava
   Peter Pollák Blagoevova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava
   Peter Pollák Blagoevova 22 Bratislava
   20.11.1995Nové sidlo:
   Zvolenská 15 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie dopravy
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.11.1995Zrušené sidlo:
   Havlíčkova 6 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.05.1995Nové obchodné meno:
   TOMBO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Havlíčkova 6 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava
   Peter Pollák Blagoevova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava
   Peter Pollák Blagoevova 22 Bratislava