Vytvořte fakturu

ALARMSECURITY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.01.2017
Basic information
Obchodní název ALARMSECURITY
IČO 31395228
TIN 2020305672
DIČ SK2020305672
Datum vytvoření 03 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALARMSECURITY
Lipová 8
92571
Trnovec nad Váhom
Financial information
Prodej a příjem 37 216 €
Zisk -336 €
Kapitál 26 045 €
Vlastní kapitál -20 201 €
Date of updating data: 12.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,219
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,219
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,219
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,019
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,367
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,952
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 11,238
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -30,590
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 484
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -37,377
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -336
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 41,828
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 22
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,764
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 39,042
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,524
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 363
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,178
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,977
Date of updating data: 12.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 37,216
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 37,216
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 34,453
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,693
C. Služby (účtová skupina 51) 8,014
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 3,479
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 274
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,978
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,763
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,509
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,139
M. Úrokové náklady (562) 712
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,427
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,139
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 624
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -336
Date of updating data: 12.01.2017
Date of updating data: 12.01.2017