Vytvořte fakturu

ALARMSECURITY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALARMSECURITY
IČO 31395228
TIN 2020305672
DIČ SK2020305672
Datum vytvoření 03 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALARMSECURITY
Lipová 8
92571
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 145 €
Zisk -10 053 €
Kapitál 26 045 €
Vlastní kapitál -20 201 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,197
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 11,197
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,197
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,453
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,512
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 184
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 107
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 16,650
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -30,255
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 484
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -27,325
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,053
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 46,905
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 9,754
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 31,937
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,787
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 389
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,784
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,977
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,208
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 27,145
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 27,145
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 31,717
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,415
C. Služby (účtová skupina 51) 5,060
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 3,622
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 376
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,978
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 266
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,572
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,670
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,521
M. Úrokové náklady (562) 1,506
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,014
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,521
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,093
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,053
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31395228 TIN: 2020305672 DIČ: SK2020305672
 • Sídlo: ALARMSECURITY, Lipová 8, 92571, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Květen 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.06.1998Nové sidlo:
   768 Trnovec nad Váhom 925 71
   Noví spoločníci:
   Roman Petro 135 Trnovec nad Váhom
   25.06.1998Zrušené sidlo:
   Matúšová 13b Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Andrášik Pažitná 1015/27 Sereď
   Roman Petro 135 Trnovec nad Váhom
   03.05.1995Nové obchodné meno:
   ALARMSECURITY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Matúšová 13b Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení ( s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov )
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Andrášik Pažitná 1015/27 Sereď
   Roman Petro 135 Trnovec nad Váhom
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Petro 135 Trnovec nad Váhom