Vytvořte fakturu

PROFORM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.11.2015
Basic information
Obchodní název PROFORM
Stav Zničeno
IČO 31395287
TIN 2020354644
DIČ SK2020354644
Datum vytvoření 28 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROFORM
Ovsištské námestie 1
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 78 380 €
Zisk 31 003 €
Kapitál 71 514 €
Vlastní kapitál -31 668 €
Kontaktní informace
Email predom@predom.sro.sk
webové stránky http://www.prodom.sk;http://www.predom.sro.sk;http://www.pene.sk;http://www.proform.sk
Telefon(y) +421262412092, +421262523181, +421265426976, +421262523183, +421250203916, +421255642861, +421250203911, +421250203915, +421253419257, +421265440232, +421250203919
Date of updating data: 05.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,755
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,755
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,755
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,913
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 12,504
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,004
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 19,668
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -665
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -38,307
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 31,003
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,333
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 14,786
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,788
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 5,547
Date of updating data: 05.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 78,380
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,391
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 49,005
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,984
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 46,069
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,226
C. Služby (účtová skupina 51) 31,446
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 877
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 988
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 532
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 32,311
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,724
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 348
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 348
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -348
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 31,963
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 31,003
Date of updating data: 05.11.2015
Date of updating data: 05.11.2015
 • IČO :31395287 TIN: 2020354644 DIČ: SK2020354644
 • Sídlo: PROFORM, Ovsištské námestie 1, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Duben 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.11.2015Zrušené obchodné meno:
   PROFORM, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   27.08.2001Nové sidlo:
   Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   28.04.1995Nové obchodné meno:
   PROFORM, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným