Vytvořte fakturu

MATRAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MATRAX
IČO 31395511
TIN 2020338210
DIČ SK2020338210
Datum vytvoření 17 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MATRAX
Na Revíne 3088/23
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 760 034 €
Zisk 231 €
Kapitál 1 343 706 €
Vlastní kapitál 26 313 €
Kontaktní informace
Email matrax@matrax.sk
Telefon(y) 0262804260, 0259354144, 0259354154
Mobile(y) 0902244077, 0903822332
Fax(y) 0262804260, 0259354144, 0259354154
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,040,470
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 108,819
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 108,819
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 108,819
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 929,464
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 482,594
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 482,594
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 445,850
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 317,089
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 317,089
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 128,547
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 214
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,020
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,020
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,187
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,187
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,040,470
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,535
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 231
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,032,935
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 617
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 617
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,016,615
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,005,804
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,005,804
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,453
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,634
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,724
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 560
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 560
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,143
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,759,820
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,760,034
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,759,820
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 214
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,746,990
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,547,943
D. Služby (účtová skupina 51) 94,290
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 96,538
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 70,491
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,873
4. Sociální náklady (527, 528) 1,174
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 643
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,560
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,560
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,044
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,587
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 21
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,950
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 854
2. Ostatní náklady (562A) 854
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,096
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,929
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,115
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,884
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,884
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 231
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31395511 TIN: 2020338210 DIČ: SK2020338210
 • Sídlo: MATRAX, Na Revíne 3088/23, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Květen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marta Rymarenková Na Revíne 3088/23 Bratislava 37 831 01 10.03.1998
  Ing. Milan Matlovič Rošického 7853/30 Bratislava 01.12.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marta Rymarenková 3 320 € (50%) Na Revíne 3088/23 Bratislava 37 831 01
  Ing. Milan Matlovič 3 320 € (50%) Rošického 7853/30 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.06.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   21.09.2005Nové sidlo:
   Na Revíne 3088/23 Bratislava 37 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Rymarenková Na Revíne 3088/23 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Rymarenková Na Revíne 3088/23 Bratislava 37 831 01 Vznik funkcie: 10.03.1998
   20.09.2005Zrušené sidlo:
   Magurská 3 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Rymarenková Strečianska 16 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Rymarenková Strečnianska 16 Bratislava
   16.08.2001Noví spoločníci:
   Ing. Milan Matlovič Rošického 7853/30 Bratislava 841 06
   Ing. Marta Rymarenková Strečianska 16 Bratislava 851 01
   15.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Matlovič Rošického 7853/30 Bratislava
   Ing. Roman Rymarenko Magurská 3 Bratislava
   Ing. Marta Rymarenková Strečnianska 16 Bratislava
   01.12.1999Nové predmety činnosti:
   audiovízia
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Matlovič Rošického 7853/30 Bratislava
   30.11.1999Zrušeny predmety činnosti:
   geodézia, kartografia, overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Matlovič Hlavná 999/56 Stupava
   15.12.1998Nové obchodné meno:
   MATRAX s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Matlovič Rošického 7853/30 Bratislava
   Ing. Roman Rymarenko Magurská 3 Bratislava
   Ing. Marta Rymarenková Strečnianska 16 Bratislava
   14.12.1998Zrušené obchodné meno:
   MATRAX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Matlovič Hlavná 999/56 Stupava
   Ing. Roman Rymarenko Magurská 3 Bratislava
   10.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Matlovič Hlavná 999/56 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Matlovič Hlavná 999/56 Stupava
   Ing. Marta Rymarenková Strečnianska 16 Bratislava
   09.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ing.Jaroslav Hraška Ševčenkova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Alena Hrašková Ševčenkova 9 Bratislava
   17.05.1995Nové obchodné meno:
   MATRAX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Magurská 3 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   spracovanie dát, tvorba a inštalácie informačných systémov a iné súvisiace činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   geodézia, kartografia, overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
   Noví spoločníci:
   Ing. Ing.Jaroslav Hraška Ševčenkova 9 Bratislava
   Ing. Roman Rymarenko Magurská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alena Hrašková Ševčenkova 9 Bratislava