Vytvořte fakturu

LIKU - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LIKU
IČO 31395627
TIN 2020305815
DIČ SK2020305815
Datum vytvoření 27 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIKU
Hviezdoslavova 3
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 56 075 €
Zisk 22 735 €
Kapitál 1 935 665 €
Vlastní kapitál 1 634 694 €
Kontaktní informace
Email anna.vesela@roves.sk
Telefon(y) 0245641131
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,787,022
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 26,873
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,760,149
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 152,886
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 140,498
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,388
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,939,908
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,660,658
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 841,466
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 841,466
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 603,394
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 11,318
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 181,745
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 22,735
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 279,250
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 488
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 277,543
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 350
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,108
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,337
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 270,748
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,219
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 56,075
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 56,075
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 26,233
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 115
C. Služby (účtová skupina 51) 6,551
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 14,368
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,604
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,173
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 422
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 29,842
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 49,409
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 577
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 577
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -576
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 29,266
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 6,531
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 22,735
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31395627 TIN: 2020305815 DIČ: SK2020305815
 • Sídlo: LIKU, Hviezdoslavova 3, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Duben 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  František Friedrich Jánošíková 8326/64 A Prešov 080 01 11.04.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  František Friedrich 185 123 € (22%) Jánošíková 8326/64 A Prešov 080 01
  Peter Keruľ 656 343 € (78%) Bratislava - Ružinov 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.08.2009Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 3 Bratislava 821 06
   06.08.2009Zrušené sidlo:
   Štúrova 11 Bratislava 811 02
   14.05.2004Noví spoločníci:
   Peter Keruľ Pribinova 17130/18 Bratislava - Ružinov 821 09
   František Friedrich Jánošiková 8326/64 A Prešov 080 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   František Friedrich Jánošíková 8326/64 A Prešov 080 01 Vznik funkcie: 11.04.2004
   13.05.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   František Friedrich Jánošiková 8326/64A Prešov
   Peter Keruľ Svetlá 5755/10 Bratislava - Staré Mesto
   Ing. Peter Roth nábr. Ľ. Svobodu 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Svetlá 5755/10 Bratislava - Staré Mesto
   31.10.2003Noví spoločníci:
   František Friedrich Jánošiková 8326/64A Prešov
   Peter Keruľ Svetlá 5755/10 Bratislava - Staré Mesto
   30.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Keruľ Svetlá 5755/10 Bratislava - Staré Mesto
   Dušan Kramár Jurkovičova 13 Prešov
   04.12.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Keruľ Svetlá 5755/10 Bratislava - Staré Mesto
   03.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.06.2002Nové sidlo:
   Štúrova 11 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   poradenstvo a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   27.06.2002Zrušené sidlo:
   Prokopa Veľkého 17 Bratislava 811 04
   25.02.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Svetlá 5755/10 Bratislava - Staré Mesto
   Ing. Peter Roth nábr. Ľ. Svobodu 50 Bratislava
   24.02.2000Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Pöschlova 26 Prešov
   Ing. Peter Roth nábr. Ľ. Svobodu 50 Bratislava
   04.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   03.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Keruľ Poschlova 25 Prešov
   11.06.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Pöschlova 26 Prešov
   Dušan Kramár Jurkovičova 13 Prešov
   Ing. Peter Roth nábr. Ľ. Svobodu 50 Bratislava
   10.06.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Poschlova 25 Prešov
   Dušan Kramár Jurkovičova 13 Prešov
   Ing. Peter Roth nábr. Ľ. Svobodu 50 Bratislava
   19.09.1997Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Poschlova 25 Prešov
   Dušan Kramár Jurkovičova 13 Prešov
   Ing. Peter Roth nábr. Ľ. Svobodu 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Poschlova 25 Prešov
   18.09.1997Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Poschlova 25 Prešov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Poschlova 25 Prešov
   27.04.1995Nové obchodné meno:
   LIKU s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prokopa Veľkého 17 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /MO, VO/
   inžiniersko-investičná činnosť v oblasti nehnuteľností, rekreačných a liečebných zariadení
   služby cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Poschlova 25 Prešov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Poschlova 25 Prešov