Vytvořte fakturu

WIKOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název WIKOS
IČO 31395686
TIN 2020306332
Datum vytvoření 06 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WIKOS
Nevädzová 6E
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 915 €
Zisk 1 429 €
Vlastní kapitál -52 397 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,292
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,292
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,292
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,663
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,629
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,292
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -50,968
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 13
2. Ostatní fondy (427, 42X) 13
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -59,049
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -59,049
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,429
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 59,260
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 59,210
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,813
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,813
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 53,917
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 50
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 50
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 22,625
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 22,915
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 22,625
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 190
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,957
D. Služby (účtová skupina 51) 20,924
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 33
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,958
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,701
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 49
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 49
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -49
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,909
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,429
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31395686 TIN: 2020306332
 • Sídlo: WIKOS, Nevädzová 6E, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Červen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava 831 01 12.03.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miroslav Welter 6 639 € (100%) Royova 6 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.07.2014Nové sidlo:
   Nevädzová 6E Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.03.2014
   23.07.2014Zrušené sidlo:
   Biela 6 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ivana Wawrová Tichá 36 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ivana Wawrová Mlynarovičová ul. č. 14 Bratislava
   14.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Brúder Chorvátska 8 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Brúder Chorvátska 8 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 28.01.2004
   29.06.2004Nové sidlo:
   Biela 6 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti vodiča cudzieho motorového vozidla
   Noví spoločníci:
   Rudolf Brúder Chorvátska 8 Bratislava 811 08
   Mgr. Ivana Wawrová Tichá 36 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Brúder Chorvátska 8 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 28.01.2004
   28.06.2004Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Valér Kokoš Bíliková č. 10 Bratislava
   Mgr. Ivana Wawrová Mlynarovičová ul. č. 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Valér Kokoš Bíliková č. 10 Bratislava
   06.06.1995Nové obchodné meno:
   WIKOS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a leasing
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   poradenská, konzultačná a zastupiteľská činnosť v predmete podnikania
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
   Noví spoločníci:
   Mgr. Valér Kokoš Bíliková č. 10 Bratislava
   Mgr. Ivana Wawrová Mlynarovičová ul. č. 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Valér Kokoš Bíliková č. 10 Bratislava
   Mgr. Ivana Wawrová Mlynarovičová ul. č. 14 Bratislava