Vytvořte fakturu

Spiller Farmer - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Spiller Farmer
IČO 31395805
TIN 2020347483
DIČ SK2020347483
Datum vytvoření 06 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Spiller Farmer
Štúrova 12
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 98 436 €
Zisk -13 347 €
Kapitál 254 208 €
Vlastní kapitál 128 949 €
Kontaktní informace
Email office@spillerfarmer.sk
Telefon(y) 0254416029, 0254416030, 0254416065, 0254416066, 0254416068
Mobile(y) 0903792044
Fax(y) 0254416066
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 274,293
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 273,886
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 221,456
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 221,456
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 52,295
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 52,295
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,295
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 135
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 135
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 407
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 407
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 274,293
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 115,601
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,990
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,990
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 120,315
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 120,315
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,347
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 158,692
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,988
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,988
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 84,704
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 28,058
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,058
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,808
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 20,105
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,648
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,085
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 65,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 93,051
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 98,436
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 93,051
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,025
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,360
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 110,434
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,182
D. Služby (účtová skupina 51) 18,075
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 64,641
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 45,768
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,626
4. Sociální náklady (527, 528) 247
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,221
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 959
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 959
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,242
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,114
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,998
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 67,794
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 390
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 390
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -389
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,387
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,347
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31395805 TIN: 2020347483 DIČ: SK2020347483
 • Sídlo: Spiller Farmer, Štúrova 12, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Červen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Nataša Farmerová Talichova 4 Bratislava 841 02 06.06.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Nataša Farmerová 3 320 € (50%) Talichova 4 Bratislava 841 02
  Laurie Ashley Farmer 3 320 € (50%) Londýn Veľká Británia
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.01.2010Nové sidlo:
   Štúrova 12 Bratislava 811 02
   04.01.2010Zrušené sidlo:
   Hlavné námestie 5 Bratislava 811 01
   15.09.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   19.12.2006Nové sidlo:
   Hlavné námestie 5 Bratislava 811 01
   18.12.2006Zrušené sidlo:
   Františkánske nám. 3 Bratislava 811 01
   25.11.2002Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   ekonomicko - organizačné poradenstvo
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Nataša Farmerová Talichova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 06.06.1995
   24.11.2002Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so právou nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Nataša Farmerová Talichova 4 Bratislava
   14.05.1999Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so právou nehnuteľností
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Nataša Farmerová Talichova 4 Bratislava 841 01
   Laurie Ashley Farmer 25 Liskeard Gardens, Blackheath Londýn Veľká Británia
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Nataša Farmerová Talichova 4 Bratislava 841 01
   Laurie Ashley Farmer 25 Liskeard Gardens, Blackheath Londýn Veľká Británia
   26.03.1998Noví spoločníci:
   Nataša Farmerová Talichova 4 Bratislava 841 01
   Laurie Ashley Farmer 25 Liskeard Gardens, Blackheath Londýn Veľká Británia
   25.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Laurie Ashley Farmer 25 Liskeard Gardens, Blackheath Londýn Veľká Británia
   23.02.1998Nové sidlo:
   Františkánske nám. 3 Bratislava 811 01
   22.02.1998Zrušené sidlo:
   Talichova 4 Bratislava 841 02
   06.06.1995Nové obchodné meno:
   Spiller Farmer spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Talichova 4 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   realitná agentúra
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Laurie Ashley Farmer 25 Liskeard Gardens, Blackheath Londýn Veľká Británia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Nataša Farmerová Talichova 4 Bratislava