Vytvořte fakturu

LK Pumpservice Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LK Pumpservice Bratislava
IČO 31395830
TIN 2020324515
DIČ SK2020324515
Datum vytvoření 15 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LK Pumpservice Bratislava
Kalinčiakova 27
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 261 379 €
Zisk 250 008 €
Kapitál 1 501 825 €
Vlastní kapitál 1 065 955 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244631012, +421244631013, +421244631014, +421244645077, +421244645078, +421244645079
Fax(y) 0244631013
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,990,481
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 76,892
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 76,892
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 30,973
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 45,919
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,900,024
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 658,611
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 658,611
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,351
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,351
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,894,445
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,885,088
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,885,088
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 310
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,047
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 345,617
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 26,687
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 318,930
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,565
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,565
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,990,481
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,185,962
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,959
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,114
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,114
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 924,881
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 924,881
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 250,008
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,804,519
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 26,625
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,420
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 21,205
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,760,496
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,422,825
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,422,825
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130,626
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,097
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,031
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 167,949
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,968
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,398
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,245
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,153
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,204,886
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,261,379
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,727,339
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 477,547
V. Aktivace (účtová skupina 62) 41,088
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,743
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,662
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,970,754
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,871,144
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 276,881
D. Služby (účtová skupina 51) 421,942
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 314,454
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 223,147
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 80,286
4. Sociální náklady (527, 528) 11,021
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,547
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,031
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,031
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 90
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 21,176
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41,489
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 290,625
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 676,007
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32,035
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 26
XII. Kurzové zisky (663) 32,009
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,096
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,729
2. Ostatní náklady (562A) 1,729
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,445
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 922
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 26,939
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 317,564
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 67,556
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 73,121
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5,565
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 250,008
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31395830 TIN: 2020324515 DIČ: SK2020324515
 • Sídlo: LK Pumpservice Bratislava, Kalinčiakova 27, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Květen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marek Skalský Trnavská cesta 5718/32A Bratislava 821 08 07.04.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marek Skalský 996 € (10%) Trnavská cesta 5718/32A Bratislava 821 08
  JUDr. Ladislav Kincl 8 963 € (90%) Praha 2 120 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.04.2011Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marek Skalský Trnavská cesta 5718/32A Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.04.2000
   06.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marek Skalský Ovrucká 3 Bratislava
   13.05.2010Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Kincl Varšavská 19 Praha 2 120 00 Česká republika
   12.05.2010Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Kincl Varšavská 19 Praha 2 Česká republika
   18.10.2007Noví spoločníci:
   Ing. Marek Skalský Trnavská cesta 5718/32A Bratislava 821 08
   17.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Alena Bystrická Vodárenská 2 Šamorín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Bystrická Vodárenská 2 Šamorín
   20.09.2006Nové sidlo:
   Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04
   19.09.2006Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 821 09
   27.11.2001Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   07.04.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marek Skalský Ovrucká 3 Bratislava
   06.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Alena Bystrická Vodárenská 2 Šamorín
   JUDr. Ladislav Kincl Varšavská 19 Praha 2 Česká republika
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   SB Hydroteam, s.r.o. Kalinčiakova 31 Bratislava
   Ing. Valter Bystrický Vodárenská 2 Šamorín
   JUDr. Ladislav Kincl Varšavská 19 Praha 2 Česká republika
   07.10.1996Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alena Bystrická Vodárenská 2 Šamorín
   06.10.1996Zrušené sidlo:
   Kalinčiakova 31 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Valter Bystrický Vodárenská 2 Šamorín
   Ing. Jozef Stanovský Kalinčiakova 31 Bratislava
   15.05.1995Nové obchodné meno:
   LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kalinčiakova 31 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti najmä v oblasti vodohospodárských zariadení, elektrotechniky, priemyselného tovaru, energetiky, stavebníctva, chemického priemyslu
   marketing - prieskum trhu
   reklamná činnosť
   zapožičiavanie zariadení
   servisná činnosť, vrátane montáži elektr.vodohospodárských zariadení, elektorniky a priemyselného tovaru
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   SB Hydroteam, s.r.o. Kalinčiakova 31 Bratislava
   Ing. Valter Bystrický Vodárenská 2 Šamorín
   JUDr. Ladislav Kincl Varšavská 19 Praha 2 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Valter Bystrický Vodárenská 2 Šamorín
   Ing. Jozef Stanovský Kalinčiakova 31 Bratislava