Vytvořte fakturu

Gutenberg - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Gutenberg
IČO 31396038
TIN 2020337979
DIČ SK2020337979
Datum vytvoření 08 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gutenberg
Račianska 190
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 287 €
Zisk -5 862 €
Kapitál 24 417 €
Vlastní kapitál 17 622 €
Kontaktní informace
Email lublinska@gutenberg.sk
Telefon(y) 0903406435
Mobile(y) 0903406435
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,789
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,789
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,789
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,426
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,856
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,910
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,660
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 17,215
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,760
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 9,987
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,862
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,455
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,140
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,315
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 195
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 370
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,721
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,029
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 20,287
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 18,357
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,930
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 24,894
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,355
C. Služby (účtová skupina 51) 5,840
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,780
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 91
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,688
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,140
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,607
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,162
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 296
M. Úrokové náklady (562) 210
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 85
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -295
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,902
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,862
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31396038 TIN: 2020337979 DIČ: SK2020337979
 • Sídlo: Gutenberg, Račianska 190, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Červen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Bc. Rudolf Seman Čiernovodská 4 Bratislava 02.11.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Bc. Rudolf Seman 996 € (15%) Čiernovodská 4 Bratislava
  Martina Prosmanová 996 € (15%) Bratislava
  Jakub Kováč 4 647 € (70%) Hubeného 13 Bratislava 831 53
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.10.2010Noví spoločníci:
   Jakub Kováč Hubeného 13 Bratislava 831 53
   29.10.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava 831 05
   30.11.2006Noví spoločníci:
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava 831 05
   29.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Združená stredná škola polygrafická IČO: 00 894 915 Račianska 190 Bratislava 835 26
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   28.02.2003Noví spoločníci:
   Združená stredná škola polygrafická IČO: 00 894 915 Račianska 190 Bratislava 835 26
   27.02.2003Zrušeny spoločníci:
   SOU - polygrafické, IČO: 00 894 915 Račianska 190 Bratislava
   30.10.2002Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   polygrafická výroba
   Noví spoločníci:
   Bc. Rudolf Seman Čiernovodská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Bc. Rudolf Seman Čiernovodská 4 Bratislava Vznik funkcie: 02.11.2000
   29.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Bc. Rudolf Seman Čiernovodská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bc. Rudolf Seman Čiernovodská 4 Bratislava
   20.11.2000Noví spoločníci:
   Bc. Rudolf Seman Čiernovodská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Bc. Rudolf Seman Čiernovodská 4 Bratislava
   19.11.2000Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl
   prevádzkovanie verejných telovýchovných zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   26.04.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu
   Noví spoločníci:
   Martina Prosmanová Cyprichova 4 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   25.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   Martina Prosmanová Cyprichova 4 Bratislava
   22.10.1999Noví spoločníci:
   Martina Prosmanová Cyprichova 4 Bratislava
   21.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Kováč Hubeného 13 Bratislava
   25.06.1998Noví spoločníci:
   SOU - polygrafické, IČO: 00 894 915 Račianska 190 Bratislava
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Ing. Ladislav Kováč Hubeného 13 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   24.06.1998Zrušeny spoločníci:
   SOU - polygrafické, IČO: 00 894 915 Račianska 190 Bratislava
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   09.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   08.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Endreslová Hagarova 3 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   12.08.1996Noví spoločníci:
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Zuzana Endreslová Hagarova 3 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   11.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Zuzana Endreslová Hagarova 3 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   24.01.1996Noví spoločníci:
   SOU - polygrafické, IČO: 00 894 915 Račianska 190 Bratislava
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Zuzana Endreslová Hagarova 3 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   23.01.1996Zrušeny spoločníci:
   SOU - polygrafické, Račianska 190 Bratislava
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Zuzana Endreslová Hagarova 3 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   08.06.1995Nové obchodné meno:
   Gutenberg spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 190 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   organizačné a ekomonické poradenstvo
   podnikateľské poradenstvo
   veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /okrem motorových vozidiel/
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   maloochod s knihami, novinami, časopismi, písacími a kancelárskymi potrebami
   ubytovanie v domovoch mládeže bez poskytnutia stravy v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom ostatných strojov a zariadení
   mimoškolská výchova a vzdelávanie v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť knižníc v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   zasielkový predaj
   upratovacie práce s výnimkou dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl
   prevádzkovanie verejných telovýchovných zariadení
   Noví spoločníci:
   SOU - polygrafické, Račianska 190 Bratislava
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Zuzana Endreslová Hagarova 3 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava