Vytvořte fakturu

BLOCK SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BLOCK SLOVAKIA
IČO 31396054
TIN 2020950536
Datum vytvoření 07 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BLOCK SLOVAKIA
Cabajská 4
94901
Bratislava
Financial information
Zisk 1 917 €
Kapitál 484 925 €
Vlastní kapitál 184 232 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 20,814
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 9,404
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,918
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 264,760
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 24,767
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 110,268
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,256
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 285,574
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -43,768
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 35,305
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 35,305
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 11,685
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -92,675
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,917
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 329,342
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,328
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 328,014
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 187,355
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 135,869
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,790
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,603
C. Služby (účtová skupina 51) 1,471
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 132
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,603
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,471
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4,000
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 4,000
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 4,000
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,397
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,917
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4257540.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31396054 TIN: 2020950536
 • Sídlo: BLOCK SLOVAKIA, Cabajská 4, 94901, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Červen 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.09.2006Nové sidlo:
   Cabajská 4 Nitra 949 01
   04.09.2006Zrušené sidlo:
   Nové záhrady III/6 Bratislava 821 05
   15.08.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oldřich Ondroušek Tehelná 82 Nitra
   14.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Laufik , CSc. Kríková 16 Bratislava 821 07
   25.07.1995Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. František Laufik , CSc. Kríková 16 Bratislava 821 07
   BLOCK a.s u Kasáren 727 Valašské Meziříčí Česká republika
   24.07.1995Zrušeny spoločníci:
   BLOCK a.s u Kasáren 727 Valašské Meziříčí Česká republika
   Ing. František Laufík , CSc. Kríková 16 Bratislava 821 07
   07.06.1995Nové obchodné meno:
   BLOCK SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nové záhrady III/6 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľské služby
   obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   BLOCK a.s u Kasáren 727 Valašské Meziříčí Česká republika
   Ing. František Laufík , CSc. Kríková 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Laufik , CSc. Kríková 16 Bratislava 821 07