Vytvořte fakturu

"ATOEX" - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.05.2016
Basic information
Obchodní název "ATOEX"
IČO 31396062
TIN 2020868366
DIČ SK2020868366
Datum vytvoření 19 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "ATOEX"
Karloveské rameno 6
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 347 €
Zisk 9 236 €
Kapitál 53 259 €
Vlastní kapitál 9 809 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905212297, 0907444015
Mobile(y) 0905212297
Date of updating data: 20.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 59,735
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 59,735
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,982
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,259
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 128,717
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,929
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 10,054
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,236
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,788
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 102,788
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,357
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 100,431
Date of updating data: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 347
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 347
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 347
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 12,808
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 8,535
X. Úrokové výnosy (662) 1,234
XI. Kurzové zisky (663) 3,039
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,311
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 800
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 376
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 135
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 11,497
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,844
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,608
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,236
Date of updating data: 20.05.2016
Date of updating data: 20.05.2016