Vytvořte fakturu

EKOGE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKOGE
IČO 31396127
TIN 2020337968
DIČ SK2020337968
Datum vytvoření 05 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOGE
Pekná cesta 19
83105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 147 428 €
Zisk 19 343 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244680368
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 45,760
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,408
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,408
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,408
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,500
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,249
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,599
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,599
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,620
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 30
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,251
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,854
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,397
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 852
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 852
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,760
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,694
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,048
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,379
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,331
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,343
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,066
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 865
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 865
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,036
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,764
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,764
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,985
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,842
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,787
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,658
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,165
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,165
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 147,428
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 147,428
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 147,428
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,128
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,241
D. Služby (účtová skupina 51) 44,747
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 56,191
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 40,423
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,791
4. Sociální náklady (527, 528) 1,977
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 460
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,328
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,328
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,161
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,300
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 96,440
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 184
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 184
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -182
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,118
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,775
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,775
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,343
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31396127 TIN: 2020337968 DIČ: SK2020337968
 • Sídlo: EKOGE, Pekná cesta 19, 83105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Červen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marta Gampe Bernolákova 1665/34 Bernolákovo 900 27 05.06.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marta Gampe 6 639 € (100%) Bernolákova 1665/34 Bernolákovo 900 27
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.05.2012Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť audítora
   23.09.2006Nové predmety činnosti:
   administratívne a sekretárske práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Gampe Bernolákova 1665/34 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Gampe Bernolákova 1665/34 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 05.06.1995
   22.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava 831 02
   07.01.2003Nové sidlo:
   Pekná cesta 19 Bratislava 831 05
   Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   organizovanie školení, seminárov a kurzov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava 831 02
   06.01.2003Zrušené sidlo:
   nám. Biely Kríž 7 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava
   22.07.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť audítora
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava
   05.06.1995Nové obchodné meno:
   EKOGE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   nám. Biely Kríž 7 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovníctvo na zakázku
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava