Vytvořte fakturu

XFLOOR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název XFLOOR
IČO 31396178
TIN 2020868388
Datum vytvoření 06 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo XFLOOR
Stará Ivánska cesta 1/A
82104
Bratislava
Financial information
Zisk -560 €
Kapitál 191 094 €
Kontaktní informace
Email xfloor@xfloor.sk
webové stránky http://www.podlahari.sk
Mobile(y) +421915933025, +421918935667, +421905521993, +421905880010
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 189,579
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,579
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 189,273
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 188,359
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 188,359
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 914
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 306
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 306
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 189,579
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -352,527
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -362,589
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -362,589
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -560
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 542,106
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,008
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,008
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 493,146
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 229,736
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 229,736
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 263,640
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,242
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,216
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -4,688
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 47,952
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 80
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -80
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -80
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -560
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015