Vytvořte fakturu

MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc.
IČO 31396259
TIN 2020868410
DIČ SK2020868410
Datum vytvoření 08 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc.
Ružinovská 12
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 48 309 €
Zisk -3 568 €
Kapitál 28 626 €
Vlastní kapitál 17 835 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243411248
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,107
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,107
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,107
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,556
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,046
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,330
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 24,663
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,267
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 11,196
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,568
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,396
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 600
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,971
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 479
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,604
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 890
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,998
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 825
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 48,309
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 48,260
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 51,241
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,439
C. Služby (účtová skupina 51) 8,297
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 35,307
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 208
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,625
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,365
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,932
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 37,524
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 157
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 157
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -155
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,087
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 481
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,568
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31396259 TIN: 2020868410 DIČ: SK2020868410
 • Sídlo: MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc., Ružinovská 12, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Červen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06 08.06.1995
  MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc. Plickova 5 Bratislava 831 06 09.12.2004
  MUDr. Miriam Grillová Plickova 5 Bratislava 831 06 09.12.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc. 6 639 € (100%) Plickova 5 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.12.2009Nové sidlo:
   Ružinovská 12 Bratislava 821 01
   18.12.2009Zrušené sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 831 02
   23.12.2004Nové obchodné meno:
   MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore alergiológia a klinická imunológia
   Noví spoločníci:
   MUDr. Mária Bruckmayerová , CSc. Plickova 5 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Mária Bruckmayerová , CSc. Plickova 5 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 09.12.2004
   MUDr. Miriam Grillová Plickova 5 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 09.12.2004
   22.12.2004Zrušené obchodné meno:
   A.Z.Z.Z. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 801 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06
   22.07.2004Nové obchodné meno:
   A.Z.Z.Z. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 801 02
   21.07.2004Zrušené obchodné meno:
   B.K.B. ZDROJ s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Plickova 5 Bratislava 831 06
   09.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06
   08.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06
   21.12.1995Nové sidlo:
   Plickova 5 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06
   20.12.1995Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06
   Ing. Tibor Bruckmayer Jelačičova 12 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Bruckmayer Jelačičova 12 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   08.06.1995Nové obchodné meno:
   B.K.B. ZDROJ s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   balenie, úprava tovarov do spotrebiteľských balení
   Noví spoločníci:
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06
   Ing. Tibor Bruckmayer Jelačičova 12 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06
   Ing. Tibor Bruckmayer Jelačičova 12 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava 851 01