Vytvořte fakturu

EMGF - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Obchodní název EMGF
IČO 31396330
TIN 2020337990
DIČ SK2020337990
Datum vytvoření 08 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMGF
Račianska 66
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 161 274 €
Zisk 99 924 €
Vlastní kapitál 154 270 €
Kontaktní informace
Email gf@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0326551232, 0244257032
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 674,953
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 31,979
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 31,979
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 31,979
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 642,298
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 45,061
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 45,061
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 364,639
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 364,459
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 364,459
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 180
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 232,598
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 881
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 231,717
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 676
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 676
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 674,953
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 107,227
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 99,924
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 567,726
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 210
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 210
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 565,757
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 256,377
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 256,377
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 285,326
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,459
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,939
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,656
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,759
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,759
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,141,720
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,161,274
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,141,720
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,073
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,516
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,965
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,031,167
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 862,705
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,284
D. Služby (účtová skupina 51) 66,188
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 71,075
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 51,518
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,701
4. Sociální náklady (527, 528) 1,856
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 345
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,931
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,931
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,714
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 8,036
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,889
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 130,107
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 209,616
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 19
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 311
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 311
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -292
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 129,815
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 29,891
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 29,891
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 99,924
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015
 • IČO :31396330 TIN: 2020337990 DIČ: SK2020337990
 • Sídlo: EMGF, Račianska 66, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Červen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Moravec Bratislava 851 06 03.03.1999
  Ing. Martin Humplík Bratislava - Staré Mesto 811 03 17.06.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Moravec 2 224 € (33.5%) Bratislava 851 06
  Ing. Martin Humplík 4 415 € (66.5%) Bratislava - Staré Mesto 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.12.2015Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   15.07.2006Noví spoločníci:
   Ing. Martin Humplík Javorinská 1789/12 Bratislava - Staré Mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Humplík Javorinská 1789/12 Bratislava - Staré Mesto 811 03 Vznik funkcie: 17.06.2002
   24.10.2002Noví spoločníci:
   Ing. Peter Moravec Beňadická 30 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   03.03.1999Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a strojárenstva
   prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Moravec Beňadická 30 Bratislava 851 06
   08.06.1995Nové obchodné meno:
   EMGF, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s tovarom každého druhu v rozsahu voľnej živnosti /kúpa-predaj, veľkoobchod-maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom strojného zariadenia rôzneho druhu