Vytvořte fakturu

ZDEMAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZDEMAR
IČO 31396551
TIN 2020354622
DIČ SK2020354622
Datum vytvoření 19 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZDEMAR
Oráčska 6949/5
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 805 741 €
Zisk 115 882 €
Kapitál 155 417 €
Vlastní kapitál 116 592 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903266687
Mobile(y) 0903266687
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 369,254
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 369,254
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,343
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,064
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,064
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,279
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 364,911
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 356,290
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,621
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 369,254
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 221,773
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 97,924
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 97,924
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 115,882
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,312
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 457
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 457
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 72,855
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 44,532
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,532
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 621
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,522
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,202
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,978
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 74,169
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 74,169
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 805,741
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 784,952
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,789
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 649,633
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,200
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 297,333
D. Služby (účtová skupina 51) 268,295
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 59,103
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 43,528
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,157
4. Sociální náklady (527, 528) 418
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,697
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 156,108
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 217,124
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 67
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 67
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 435
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 435
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -368
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 155,740
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 39,858
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 39,858
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 115,882
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31396551 TIN: 2020354622 DIČ: SK2020354622
 • Sídlo: ZDEMAR, Oráčska 6949/5, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Červen 1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Cham Dang Ngoc 2 987 € (45%) Bratislava 831 06
  Cham Le Thi Thanh 2 656 € (40%) Bratislava 831 06
  Phuong Mai Lan 996 € (15%) Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.09.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Phuong Mai Lan Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.11.2005
   10.02.2006Noví spoločníci:
   Phuong Mai Lan pobyt na území SR : Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Phuong Mai Lan Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.11.2005
   09.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Phuong Mai Lan Ngo Thi Nham 6 Ha noi Vietnam
   21.04.2005Nové sidlo:
   Oráčska 6949/5 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Cham Dang Ngoc Oráčska 6949/5 Bratislava 831 06
   Cham Le Thi Thanh Oráčska 6949/5 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Cham Dang Ngoc Oráčska 6949/5 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 21.04.2005
   20.04.2005Zrušené sidlo:
   Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Cuong Vu Nhu Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Cuong Vu Nhu Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.08.2003
   24.08.2004Noví spoločníci:
   Cuong Vu Nhu Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   Phuong Mai Lan Ngo Thi Nham 6 Ha noi Vietnam
   23.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Cuong Vu Nhu Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   12.06.2004Nové obchodné meno:
   ZDEMAR spol. s r.o.
   11.06.2004Zrušené obchodné meno:
   ZDEMER spol. s r.o.
   12.03.2004Nové obchodné meno:
   ZDEMER spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Cuong Vu Nhu Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Cuong Vu Nhu Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.08.2003
   11.03.2004Zrušené obchodné meno:
   MONESADETH spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Cuong Vu Nhu Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Cuong Vu Nhu Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.08.2003
   07.10.2003Noví spoločníci:
   Cuong Vu Nhu Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Cuong Vu Nhu Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.08.2003
   06.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   12.12.2002Noví spoločníci:
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   11.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Phetphim Champasith No. 172 Objekt 17, Nongduang, Sikhottabong Vientiane Laos
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Phetphim Champasith No.172 objekt 17 Nongduang, Sikhottabonh, Vietiane, Laos dlhodobý pobyt na území SR : Černyševského 18 Bratislava Skončenie funkcie: 18.09.2002
   07.05.2002Nový štatutárny orgán:
   Phetphim Champasith No.172 objekt 17 Nongduang, Sikhottabonh, Vietiane, Laos dlhodobý pobyt na území SR : Černyševského 18 Bratislava Skončenie funkcie: 18.09.2002
   22.10.2001Noví spoločníci:
   Phetphim Champasith No. 172 Objekt 17, Nongduang, Sikhottabong Vientiane Laos
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   21.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   21.01.2000Noví spoločníci:
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Monesadeth Champasith Hrušková 7646/26 Bratislava
   Ing. Hoa Phuong Hong Švabinského 904/2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Hoa Phuong Hong Švabinského 904/2 Bratislava
   22.07.1999Nové sidlo:
   Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Monesadeth Champasith Hrušková 7646/26 Bratislava
   Ing. Hoa Phuong Hong Švabinského 904/2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Hoa Phuong Hong Švabinského 904/2 Bratislava
   21.07.1999Zrušené sidlo:
   Osuského 44 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Monesadeth Champasith Hrušková 7646/26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.02.1999Nové sidlo:
   Osuského 44 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Monesadeth Champasith Hrušková 7646/26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   24.02.1999Zrušené sidlo:
   Osuského 42 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oskar Čermák Osuského 42 Bratislava
   Monesadeth Champasith Vientiane Laos
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monesadeth Champasith Vientiane Laos dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 40 Bratislava
   02.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Monesadeth Champasith Vientiane Laos dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 40 Bratislava
   01.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oskar Čermák Osuského 42 Bratislava
   19.06.1995Nové obchodné meno:
   MONESADETH spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Osuského 42 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným právádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Oskar Čermák Osuského 42 Bratislava
   Monesadeth Champasith Vientiane Laos
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oskar Čermák Osuského 42 Bratislava