Vytvořte fakturu

APOTHEKA ESSENTIAE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název APOTHEKA ESSENTIAE
IČO 31396577
TIN 2020322062
DIČ SK2020322062
Datum vytvoření 19 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APOTHEKA ESSENTIAE
Bebravská 1
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 035 035 €
Zisk 9 508 €
Kapitál 190 338 €
Vlastní kapitál -1 764 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245524669, +421245641931, +421245641932
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 179,807
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 18,298
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 18,298
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,892
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 406
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 159,952
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 59,856
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 59,856
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 89,325
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 79,758
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,758
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,575
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,992
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,771
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,217
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,554
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,557
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,557
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 179,807
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,659
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -9,153
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,153
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,508
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,148
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,916
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,916
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 164,653
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 153,206
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,206
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,605
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,460
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,382
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,579
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,579
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,022,730
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,035,035
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,017,877
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,853
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,305
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,022,488
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 870,535
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,051
D. Služby (účtová skupina 51) 34,711
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 91,448
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 67,471
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 20,610
4. Sociální náklady (527, 528) 3,367
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,788
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,805
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,805
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,947
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,203
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,547
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 109,433
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,000
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,000
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,000
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,547
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,039
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,841
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,508
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31396577 TIN: 2020322062 DIČ: SK2020322062
 • Sídlo: APOTHEKA ESSENTIAE, Bebravská 1, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Červen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01 23.11.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Štefan Brezanský 996 € (15%) Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
  Ivan Kmotrík 3 984 € (60%) Bratislava 811 06
  Mgr. Marta Straňáková 1 660 € (25%) Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.01.2010Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 23.11.1995
   26.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   07.09.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   16.08.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   15.08.1996Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   18.01.1996Nové sidlo:
   Bebravská 1 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore lekárenstvo
   Noví spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   17.01.1996Zrušené sidlo:
   Klincová 19 Bratislava 821 00
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Miroslav Chinoranský , CSc. Klincova 19 Bratislava 821 00
   Ing. Ladislav Sabo Wilsonovo nábr. 168 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Miroslav Chinoranský , CSc. Klincova 19 Bratislava 821 00
   19.06.1995Nové obchodné meno:
   APOTHEKA ESSENTIAE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Klincová 19 Bratislava 821 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   MUDr. Miroslav Chinoranský , CSc. Klincova 19 Bratislava 821 00
   Ing. Ladislav Sabo Wilsonovo nábr. 168 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Miroslav Chinoranský , CSc. Klincova 19 Bratislava 821 00