Vytvořte fakturu

COOPEX - RADIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.08.2015
Basic information
Obchodní název COOPEX - RADIO
IČO 31396640
TIN 2020330521
DIČ SK2020330521
Datum vytvoření 01 Červen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo COOPEX - RADIO
Stachanovská 9
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 109 760 €
Zisk 2 804 €
Kapitál 127 276 €
Vlastní kapitál 40 427 €
Kontaktní informace
Email coopex-radio@radiostanice.sk
Telefon(y) 0243424847, 0903708761, 02
Mobile(y) +421903708761
Fax(y) 0243424847
Date of updating data: 21.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 99,575
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,853
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,795
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 59
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,736
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,058
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 2,058
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 88,963
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 60,930
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 60,930
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,581
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 6,581
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,883
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,648
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,648
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 235
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,569
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,569
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 759
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 759
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 99,575
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,232
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,061
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,061
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,827
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 41,022
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -42,849
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,804
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,343
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,497
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 4,497
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 34,422
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 26,893
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,893
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,843
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,636
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,050
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,272
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,272
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,152
Date of updating data: 21.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 109,760
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 109,760
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 60,528
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 48,192
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,040
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 102,902
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 56,358
D. Služby (účtová skupina 51) 19,464
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,809
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,221
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,801
4. Sociální náklady (527, 528) 787
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 670
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 665
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 665
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 936
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,858
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,898
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,094
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,599
2. Ostatní náklady (562A) 1,599
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,491
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,094
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,764
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,804
Date of updating data: 21.08.2015
Date of updating data: 21.08.2015
 • IČO :31396640 TIN: 2020330521 DIČ: SK2020330521
 • Sídlo: COOPEX - RADIO, Stachanovská 9, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Červen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Stanislav Stanko predseda Babuškova 3 Bratislava 01.06.1995
  Ing. Anton Mráz člen ul.1.mája 29 Malacky 01.06.1995
  Anna Horínková člen Malé námestie 2872/8 Malacky 07.05.2003
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.08.2010Nové sidlo:
   Stachanovská 9 Bratislava 821 05
   04.08.2010Zrušené sidlo:
   Ivanská cesta 2 Bratislava 821 04
   28.12.2004Nové sidlo:
   Ivanská cesta 2 Bratislava 821 04
   27.12.2004Zrušené sidlo:
   Rožňavská 24 Bratislava 821 04
   21.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Stanko - predseda predstavenstva Babuškova 3 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.1995
   Ing. Anton Mráz - člen predstavenstva ul.1.mája 29 Malacky Vznik funkcie: 01.06.1995
   Anna Horínková - člen predstavenstva Malé námestie 2872/8 Malacky Vznik funkcie: 07.05.2003
   20.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz - člen predstavenstva ul.1.mája 29 Malacky
   Peter Slezák - predseda predstavenstva Beňadická 13 Bratislava Vznik funkcie: 07.11.2002 Skončenie funkcie: 07.05.2003
   Stanislav Stanko - člen predstavenstva Babuškova 3 Bratislava
   25.11.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz - člen predstavenstva ul.1.mája 29 Malacky
   Peter Slezák - predseda predstavenstva Beňadická 13 Bratislava Vznik funkcie: 07.11.2002 Skončenie funkcie: 07.05.2003
   Stanislav Stanko - člen predstavenstva Babuškova 3 Bratislava
   24.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz ul.1.mája 29 Malacky
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava Skončenie funkcie: 07.11.2002
   Stanislav Stanko Babuškova 3 Bratislava
   08.02.2000Nový štatutárny orgán:
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava Skončenie funkcie: 07.11.2002
   07.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava
   14.01.1997Nové sidlo:
   Rožňavská 24 Bratislava 821 04
   13.01.1997Zrušené sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   16.10.1996Nové predmety činnosti:
   zapožičiavanie a prenájom rádiostaníc
   zapožičiavanie a prenájom meracích a testovacích prístrojov
   zapožičiavanie a prenájom osobných motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz ul.1.mája 29 Malacky
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava
   Stanislav Stanko Babuškova 3 Bratislava
   15.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz ul.1.mája 29 Malacky
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava
   Stanislav Stanko Babuškova 3 Bratislava
   01.06.1995Nové obchodné meno:
   COOPEX - RADIO a.s.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod s tovarom rôzneho druhu v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná a projekčná činnosť v oblasti komunikačnej techniky /netýka sa projekčnej činnosti v oblasti stavieb/
   výroba doplnkových zariadení v oblasti komunikačnej techniky
   montáž a technický servis komplexných rádiových sieti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Mráz ul.1.mája 29 Malacky
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava
   Stanislav Stanko Babuškova 3 Bratislava