Vytvořte fakturu

ATAK FORTUNA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ATAK FORTUNA
IČO 31396755
TIN 2020305881
DIČ SK2020305881
Datum vytvoření 20 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATAK FORTUNA
Solivarská 28A/8371
08005
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 77 424 €
Zisk -17 345 €
Kapitál 6 719 €
Vlastní kapitál -87 467 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 28
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -104,813
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 166
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -94,273
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,345
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 104,841
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 9,282
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,948
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,860
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,126
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 348
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 96
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 95,463
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 77,424
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 77,424
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 93,179
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 62,215
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 232
C. Služby (účtová skupina 51) 4,485
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 25,709
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 56
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 482
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,755
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,492
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 630
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 630
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -630
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,385
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,345
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31396755 TIN: 2020305881 DIČ: SK2020305881
 • Sídlo: ATAK FORTUNA, Solivarská 28A/8371, 08005, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Červen 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.08.2013Nové sidlo:
   Solivarská 28A/8371 Prešov 080 05
   Nové predmety činnosti:
   textilná výroba
   odevná výroba
   Noví spoločníci:
   ATAK, výrobné družstvo IČO: 00 698 113 Jarková 4 Prešov 080 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bobák Jána Nováka 37/6241 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 09.11.1998
   31.07.2013Zrušené sidlo:
   Špitálska 25 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   ATAK, výrobné družstvo invalidov IČO: 00 698 113 Jarková 4 Prešov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bobák Sabinovská 17 Prešov
   21.07.2004Nové sidlo:
   Špitálska 25 Bratislava 811 01
   20.07.2004Zrušené sidlo:
   Námestie SNP 22 Bratislava 811 01
   09.11.1998Noví spoločníci:
   ATAK, výrobné družstvo invalidov IČO: 00 698 113 Jarková 4 Prešov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Bobák Sabinovská 17 Prešov
   08.11.1998Zrušeny spoločníci:
   FORTUNA v.d. Jarkova 4 Prešov 080 01
   Milan Beseda Kozičova 7 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Beseda Kozičova 7 Bratislava
   Ing. Peter Bobák - predsda v.d. FORTUNA Sabinovská 17 Prešov
   20.06.1995Nové obchodné meno:
   ATAK FORTUNA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Námestie SNP 22 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu živnosti voľnej
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť export- import
   Noví spoločníci:
   FORTUNA v.d. Jarkova 4 Prešov 080 01
   Milan Beseda Kozičova 7 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Beseda Kozičova 7 Bratislava
   Ing. Peter Bobák - predsda v.d. FORTUNA Sabinovská 17 Prešov