Vytvořte fakturu

SLOVAK INVESTMENT GROUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.09.2016
Basic information
Obchodní název SLOVAK INVESTMENT GROUP
IČO 31396895
TIN 2020306101
DIČ SK2020306101
Datum vytvoření 20 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAK INVESTMENT GROUP
Saratovská 13
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 335 051 €
Zisk -910 884 €
Kapitál 9 556 116 €
Vlastní kapitál -157 861 €
Kontaktní informace
Email rkafonek@aere.com
Telefon(y) +420547212823, 0220512352
Fax(y) 0220512310
Date of updating data: 27.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,415,261
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,128,087
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,342,367
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 5,342,367
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,785,720
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 233,597
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,456,066
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,003
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 76,054
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 282,395
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 61,560
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 61,560
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 74,706
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 74,706
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,706
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 146,129
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 146,129
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,779
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4,779
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,415,261
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,094,357
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,700,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -734,599
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -734,599
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -910,884
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,320,904
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,234,997
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 7,137,715
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 97,282
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 83,907
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 57,361
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,305
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,056
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,546
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,000
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,000
Date of updating data: 27.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,330,680
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,335,051
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,330,680
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,371
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,429,008
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 274,753
D. Služby (účtová skupina 51) 293,965
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 34,212
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 809,659
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 809,659
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -59,451
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 75,870
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -93,957
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 761,962
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,531
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,523
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 767,851
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 764,573
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 764,573
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 169
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,109
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -766,320
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -860,277
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 50,607
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 14,339
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 36,268
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -910,884
Date of updating data: 27.09.2016
Date of updating data: 27.09.2016