Vytvořte fakturu

Brandix - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.08.2016
Basic information
Obchodní název Brandix
IČO 31396968
Datum vytvoření 22 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Brandix
Kremnická 24
85101
Bratislava
Financial information
Zisk -6 299 €
Kapitál 155 309 €
Vlastní kapitál -76 714 €
Kontaktní informace
Email eurokassa@eurokassa.sk
Telefon(y) 0245243262, 0252624892, 0905445719, 0252624893, 0263811745
Mobile(y) 0905445719
Fax(y) 0252453045
Date of updating data: 04.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 113,611
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 110,193
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,572
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,803
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,199
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 145,414
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -108,808
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 76,346
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -185,826
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,299
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 254,222
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 186,449
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,235
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 964
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 157,250
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 67,773
Date of updating data: 04.08.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 15,381
C. Služby (účtová skupina 51) 7,415
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,160
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -198
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,381
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -7,415
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 10,501
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 10,500
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 459
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 245
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 214
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 10,042
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,339
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,299
Date of updating data: 04.08.2016
Date of updating data: 04.08.2016