Vytvořte fakturu

Slavonic Air - VA company - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.08.2016
Basic information
Obchodní název Slavonic Air - VA company
Stav V likvidaci
IČO 31396992
TIN 2020837698
DIČ SK2020837698
Datum vytvoření 08 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slavonic Air - VA company
Ivánska cesta 30/B
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 32 179 €
Zisk 2 165 €
Kapitál 40 287 €
Vlastní kapitál -102 444 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0911198681, 0903559419
Mobile(y) 0903559419
Date of updating data: 11.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 300
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 300
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 300
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,012
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 240
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 171
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,312
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -80,970
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 49,930
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -140,036
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,165
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 82,282
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 258
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 20,624
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,104
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,400
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 61,400
Date of updating data: 11.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 32,179
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,250
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,929
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 28,933
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,279
C. Služby (účtová skupina 51) 5,822
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 264
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 206
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 17,186
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,176
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,246
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -7,851
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 121
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 121
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -121
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,125
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,165
Date of updating data: 11.08.2016
Date of updating data: 11.08.2016