Vytvořte fakturu

Istrokon FG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.05.2016
Basic information
Obchodní název Istrokon FG
IČO 31397026
TIN 2020330532
DIČ SK2020330532
Datum vytvoření 12 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Istrokon FG
Tomášikova 29
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 142 080 €
Zisk 48 451 €
Kapitál 1 527 987 €
Vlastní kapitál 1 203 836 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243415392, +421243415465, +421243423634
Fax(y) 0243423634
Date of updating data: 09.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,500,867
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 38,526
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 38,526
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 16,597
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,224
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,705
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,461,915
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 159,956
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 159,956
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,282,423
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,255,421
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,255,421
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,906
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 96
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,536
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 802
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,734
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 426
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 426
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,500,867
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,252,287
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,196,532
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,210,534
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -14,002
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,451
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 248,580
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,914
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,327
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 6,501
12. Odložený daňový závazek (481A) 86
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 229,307
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 168,267
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 168,267
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,524
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,316
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,787
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,413
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,359
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,359
Date of updating data: 09.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,141,667
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,142,080
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,141,667
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 413
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,078,256
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,641,836
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,458
D. Služby (účtová skupina 51) 223,987
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 130,314
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 95,357
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 31,737
4. Sociální náklady (527, 528) 3,220
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 886
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,100
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,100
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 56,532
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,143
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 63,824
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 270,386
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 28
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 28
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,334
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 816
2. Ostatní náklady (562A) 816
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 514
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,306
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 62,518
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,067
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 14,065
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,451
Date of updating data: 09.05.2016
Date of updating data: 09.05.2016
 • IČO :31397026 TIN: 2020330532 DIČ: SK2020330532
 • Sídlo: Istrokon FG, Tomášikova 29, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Červen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Gašparík Kapicova 1 Bratislava 851 01 08.08.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Gašparík 2 656 € (40%) Kapicova 1 Bratislava 851 01
  Ing. Stanislav Furman st. 2 656 € (40%) Bratislava 821 04
  Ing. Stanislav Furman ml. 1 328 € (20%) Bratislava 821 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.05.2016Nové sidlo:
   Tomášikova 29 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, služieb, výroby
   reklamné a marketingové služby
   08.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Furman st. Hanácka 13 Bratislava 821 04
   Ing. Ján Gašparík Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Stanislav Furman ml. Tomášikova 29 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Gašparík Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Stanislav Furman ml. Tomášikova 29 Bratislava 821 01
   12.06.1995Nové obchodné meno:
   Istrokon FG s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia