Vytvořte fakturu

ARTMEDIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.07.2016
Basic information
Obchodní název ARTMEDIA
Stav Zničeno
IČO 31397042
TIN 2020837720
Datum vytvoření 09 Červen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ARTMEDIA
Pekná cesta 6
83152
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 772 €
Zisk 3 123 €
Kapitál 735 €
Vlastní kapitál 1 202 €
Date of updating data: 25.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 23,398,042
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 23,398,042
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,850
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,472
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,378
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 23,413,892
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,409,056
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,200
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 16,000,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 799
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 7,398,043
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -26,109
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,123
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,836
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,836
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,356
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 25.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 9,772
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,472
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,300
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 5,372
C. Služby (účtová skupina 51) 5,364
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,400
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,108
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 7,966
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 7,966
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 8,763
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 8,763
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -797
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,603
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,123
Date of updating data: 25.07.2016
 • IČO :31397042 TIN: 2020837720
 • Sídlo: ARTMEDIA, Pekná cesta 6, 83152, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Červen 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.07.2016Zrušené obchodné meno:
   ARTMEDIA, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 831 52
   27.08.2015Nové sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 831 52
   09.06.1995Nové obchodné meno:
   ARTMEDIA, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť