Vytvořte fakturu

METROL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název METROL
IČO 31397182
TIN 2020306046
DIČ SK2020306046
Datum vytvoření 26 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METROL
Beblavého 8
81101
Bratislava
Financial information
Zisk -1 145 €
Kapitál 1 598 €
Vlastní kapitál -31 237 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905707075
Mobile(y) 0905707075
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,335
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,335
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,335
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 123
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 123
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,458
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -32,382
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 173
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -38,050
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,145
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,840
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 33,840
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 32,880
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 140
C. Služby (účtová skupina 51) 140
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -140
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -140
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 45
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 45
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -45
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -185
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,145
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015