Vytvořte fakturu

MERTIMEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MERTIMEX
IČO 31397301
TIN 2020306068
DIČ SK2020306068
Datum vytvoření 26 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERTIMEX
Poľná 4
90301
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 845 €
Zisk 4 440 €
Kapitál 41 151 €
Vlastní kapitál 9 071 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245925678, 0904244340
Mobile(y) 0903212228, 0904244340
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 15,633
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,565
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,565
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,565
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,879
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,135
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,157
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,978
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 744
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 527
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 217
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 189
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 189
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,633
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,512
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,433
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,433
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,440
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,121
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,521
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 38
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,483
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 600
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,845
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,845
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,845
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,867
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,417
D. Služby (účtová skupina 51) 4,031
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 230
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 189
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 189
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,978
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,397
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 278
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 278
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -277
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,701
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,261
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,261
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,440
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015