Vytvořte fakturu

SOFTWAROVÉ APLIKÁCIE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SOFTWAROVÉ APLIKÁCIE
IČO 31397352
TIN 2020334712
DIČ SK2020334712
Datum vytvoření 20 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOFTWAROVÉ APLIKÁCIE
Starhradská 12/3223
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 305 €
Zisk -8 284 €
Kapitál 10 353 €
Vlastní kapitál 3 010 €
Kontaktní informace
Email info@softwaroveaplikacie.eu
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,737
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 582
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,644
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 3,737
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,274
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,958
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,948
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,284
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,011
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 9,011
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 264
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,247
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,305
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,059
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 6,245
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 13,594
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 4,889
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,311
C. Služby (účtová skupina 51) 5,763
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 344
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 287
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,289
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,659
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 646
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 26
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 620
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -646
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,935
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,349
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,284
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015