Vytvořte fakturu

TREA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TREA
IČO 31397409
TIN 2020306123
DIČ SK2020306123
Datum vytvoření 19 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TREA
Jozefská 1
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 82 034 €
Zisk -9 472 €
Kapitál 143 509 €
Vlastní kapitál -164 514 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911911444, +421903440146, +421903244990, +421903575990
Fax(y) 0244880102
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 123,537
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 123,537
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 83,822
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 38,252
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,241
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 30,368
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 207,359
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -173,986
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,278
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 61,409
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -239,201
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,472
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 381,345
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,099
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 11,921
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 306,786
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 119,742
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 22,036
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,786
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 161,222
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 797
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 59,742
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 82,034
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,876
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 65,951
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,207
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 90,536
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 23,154
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,524
C. Služby (účtová skupina 51) 23,160
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 38,641
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 423
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,634
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,502
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,989
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 970
M. Úrokové náklady (562) 632
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 336
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -970
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,472
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,472
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015