Vytvořte fakturu

CREATIVE MUSIC HOUSE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CREATIVE MUSIC HOUSE
IČO 31397450
TIN 2020347428
DIČ SK2020347428
Datum vytvoření 27 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CREATIVE MUSIC HOUSE
Višňová 7A
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 388 460 €
Zisk 18 550 €
Kapitál 324 691 €
Vlastní kapitál 113 908 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911655943
Fax(y) 0254793482
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 346,106
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 145,606
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 113,467
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 100,438
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,029
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 32,139
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 6,639
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 25,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 182,670
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 119
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 119
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 44,607
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 37,387
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,387
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,042
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,178
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 137,944
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 135,472
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,472
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 17,830
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 16,919
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 911
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 346,106
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 132,458
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,717
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 103,888
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 103,888
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,550
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 206,964
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 25,682
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 103,713
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 96,826
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,826
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,507
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 380
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 548
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 548
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 77,021
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 6,684
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 624
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 714
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 5,346
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 381,709
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 388,460
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 381,709
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -942
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,693
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 350,381
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,145
D. Služby (účtová skupina 51) 292,051
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,255
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 36,961
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 36,961
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 72
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,897
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,079
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 73,571
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 112
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 111
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,141
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,118
2. Ostatní náklady (562A) 6,118
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,086
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 937
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,029
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,050
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,500
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 10,500
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,550
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31397450 TIN: 2020347428 DIČ: SK2020347428
 • Sídlo: CREATIVE MUSIC HOUSE, Višňová 7A, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Červen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06 18.01.1999
  Peter Graus Súťažná 17 Bratislava 821 08 29.08.1996
  Marián Kachút Nejedlého 27 Bratislava 841 02 29.01.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Tomáš Zubák 2 224 € (33.5%) Kazanská 46 Bratislava 821 06
  Peter Graus 2 224 € (33.5%) Súťažná 17 Bratislava 821 08
  Marián Kachút 2 191 € (33%) Nejedlého 27 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.12.2007Nové sidlo:
   Višňová 7A Bratislava 831 01
   12.12.2007Zrušené sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   29.04.2004Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   28.04.2004Zrušené sidlo:
   Mikulášska 1 Bratislava 811 01
   12.03.2004Nové obchodné meno:
   CREATIVE MUSIC HOUSE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mikulášska 1 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Peter Graus Súťažná 17 Bratislava 821 08
   Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06
   Marián Kachút Nejedlého 27 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Graus Súťažná 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 29.08.1996
   Marián Kachút Nejedlého 27 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 29.01.2004
   11.03.2004Zrušené obchodné meno:
   Sqeezer, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Panská 10 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 29.08.1996
   23.06.2003Nové predmety činnosti:
   vydávanie a výroba nosičov zvuku a obrazu
   rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
   nakladanie s výslekami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   výroba, požičiavanie a distribúcia videa
   sprostredkovanie kultúrnych podujatí
   Noví spoločníci:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 18.01.1999
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 29.08.1996
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Energetikov 190/9 Prievidza 971 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Energetikov 190/9 Prievidza 971 01
   29.03.1999Noví spoločníci:
   Tomáš Zubák Energetikov 190/9 Prievidza 971 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Energetikov 190/9 Prievidza 971 01
   28.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Graus D.Tatarku 24/6 Prievidza 971 01
   17.02.1997Nové obchodné meno:
   Sqeezer, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 10 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Graus D.Tatarku 24/6 Prievidza 971 01
   16.02.1997Zrušené obchodné meno:
   ANNONCE s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bazovského 12 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kudláček Dornierstrasse 18 Bonn Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Vilček Bazovského 12 Bratislava 841 01
   27.04.1995Nové obchodné meno:
   ANNONCE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bazovského 12 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   kresličské práce
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   Jozef Kudláček Dornierstrasse 18 Bonn Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Vilček Bazovského 12 Bratislava 841 01