Vytvořte fakturu

ELPATT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELPATT
IČO 31397492
TIN 2020354677
DIČ SK2020354677
Datum vytvoření 28 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELPATT
Šustekova 18
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 374 560 €
Zisk 1 896 €
Kapitál 488 546 €
Vlastní kapitál 386 214 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253411771, 0244638696
Mobile(y) 0905103372, 0905598511, 0905640231
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 178,374
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 178,374
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,589
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 264,859
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 87,644
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 152,532
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 443,233
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 388,109
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 378,910
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,896
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,124
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,337
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 45,971
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,939
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,836
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,586
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,610
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,816
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 374,560
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 373,264
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,296
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 369,199
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 203,266
C. Služby (účtová skupina 51) 46,899
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 104,088
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,672
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 12,534
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 740
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,361
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 123,099
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 16
X. Úrokové výnosy (662) 16
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,429
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,429
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,413
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,948
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,052
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,896
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31397492 TIN: 2020354677 DIČ: SK2020354677
 • Sídlo: ELPATT, Šustekova 18, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Červen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Pattermann Šustekova 18 Bratislava 851 04 11.09.1998
  Lýdia Pattermanová Šustekova 18 Bratislava 851 04 26.07.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Pattermann 3 319 € (50%) Šustekova 18 Bratislava 851 04
  Lýdia Pattermannová 3 319 € (50%) Šustekova 18 Bratislava 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.11.2010Nové sidlo:
   Šustekova 18 Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   výroba rozvázdačov NN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Lýdia Pattermanová Šustekova 18 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 26.07.2010
   04.11.2010Zrušené sidlo:
   Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   02.08.2000Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane objektov s nebezpečenstvom výbuchu a bleskozvodov
   vykonávanie poradenskej činnosti pre montáž, opravu a údržbu elektrických zariadení a bleskozvodov
   Noví spoločníci:
   Ján Pattermann Šustekova 18 Bratislava 851 04
   Lýdia Pattermannová Šustekova 18 Bratislava 851 04
   01.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Lýdia Pattermannová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Lýdia Pattermannová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Pattermann Šustekova 18 Bratislava 851 04
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava
   Lýdia Pattermannová Švabinského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava
   11.11.1997Noví spoločníci:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava
   Lýdia Pattermannová Švabinského 18 Bratislava
   10.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava
   Lýdia Pattermannová Švabinského 18 Bratislava
   28.06.1995Nové obchodné meno:
   ELPATT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov do 1000 V a slaboprúdových rozvodov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava
   Lýdia Pattermannová Švabinského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava