Vytvořte fakturu

SLOVCOLOR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.08.2015
Basic information
Obchodní název SLOVCOLOR
IČO 31397557
TIN 2020306266
DIČ SK2020306266
Datum vytvoření 30 Červen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVCOLOR
Uhrova 18
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 318 652 €
Zisk -68 470 €
Kapitál 2 405 999 €
Vlastní kapitál 1 300 431 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245691312, 0245693720
Date of updating data: 25.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,005,260
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,005,260
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 621,798
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 29,015
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 140
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 131,854
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,627,058
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,237,070
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,104,030
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,104,030
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 207,130
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 119,086
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -124,706
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -68,470
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 389,988
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 332,060
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 57,128
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,880
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 51,288
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 800
Date of updating data: 25.08.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 318,652
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 76,607
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 240,524
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,521
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 371,940
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 74,488
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 91,490
C. Služby (účtová skupina 51) 115,482
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,284
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 74,503
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,693
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -53,288
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,671
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 14
X. Úrokové výnosy (662) 14
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,227
M. Úrokové náklady (562) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,226
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,213
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -58,501
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 9,969
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -68,470
Date of updating data: 25.08.2015
Date of updating data: 25.08.2015
 • IČO :31397557 TIN: 2020306266 DIČ: SK2020306266
 • Sídlo: SLOVCOLOR, Uhrova 18, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Červen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Straňák predseda Strmý vŕšok 80 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 10.02.2014
  Ing. Zdenek Kopáčik podpredseda Novosvetská 24 Bratislava - Staré Mesto 811 06 10.02.2014
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.03.2014Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   Nákup a predaj nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Straňák - predseda predstavenstva Strmý vŕšok 80 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 10.02.2014
   Ing. Zdenek Kopáčik - podpredseda predstavenstva Novosvetská 24 Bratislava - Staré Mesto 811 06 Vznik funkcie: 10.02.2014
   19.03.2014Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontaktu - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkovej služby
   obstarávateľské služby a správa nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Tichý - predseda predstavenstva 44 Doľany 900 88 Vznik funkcie: 18.10.1999
   Ing. Jozef Straňák - podpredseda Ľ.Fullu 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.06.2004
   07.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kažimír - člen Javorova 34 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 08.04.2004 Skončenie funkcie: 11.06.2004
   16.07.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Kažimír - člen Javorova 34 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 08.04.2004 Skončenie funkcie: 11.06.2004
   Ing. Jozef Straňák - podpredseda Ľ.Fullu 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.06.2004
   15.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Kažimír - člen Javorova 34 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 08.04.2004
   JUDr. Zdenko Petrík - podpredseda Dunajská Lužná 314 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 08.04.2004
   24.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kažimír - člen Javorova 34 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 08.04.2004
   JUDr. Zdenko Petrík - podpredseda Dunajská Lužná 314 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 08.04.2004
   23.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Horečný - podpredseda Zvončekova 41 Bratislava Vznik funkcie: 20.03.2000
   Ing. Ján Juriš - člen predstavenstva Trnavská 33 Senec 903 01 Vznik funkcie: 20.03.2000
   22.01.2004Nové sidlo:
   Uhrova 18 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Horečný - podpredseda Zvončekova 41 Bratislava Vznik funkcie: 20.03.2000
   Ing. Ján Juriš - člen predstavenstva Trnavská 33 Senec 903 01 Vznik funkcie: 20.03.2000
   Pavol Tichý - predseda predstavenstva 44 Doľany 900 88 Vznik funkcie: 18.10.1999
   21.01.2004Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Horečný - podpredseda Zvončekova 41 Bratislava
   Ing. Ján Juriš - predseda Trnavská 33 Senec 903 01
   Pavol Tichý - člen predstavenstva 44 Doľany 900 88
   04.04.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Horečný - podpredseda Zvončekova 41 Bratislava
   Ing. Ján Juriš - predseda Trnavská 33 Senec 903 01
   03.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Bakuš - podpredseda Jánošíkova 21 Senec
   Ing. Miroslav Horečný - predseda Zvončekova 41 Bratislava
   19.01.2000Nový štatutárny orgán:
   Pavol Tichý - člen predstavenstva 44 Doľany 900 88
   18.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Hladík - člen Sokolská 13 Senec 903 01
   05.12.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Hladík - člen Sokolská 13 Senec 903 01
   04.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Daniel Zachar - člen Na Brezinách Bratislava
   18.07.1997Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontaktu - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkovej služby
   obstarávateľské služby a správa nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Bakuš - podpredseda Jánošíkova 21 Senec
   Ing. Miroslav Horečný - predseda Zvončekova 41 Bratislava
   Daniel Zachar - člen Na Brezinách Bratislava
   17.07.1997Zrušené sidlo:
   Mýtna 23 Bratislava 812 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ Broskyňova 8 Bratislava
   Ing. Peter Horečný - podpredseda predstavenstva Drotárska 4 Bratislava
   Jaroslav Michálek Tatranská 299 Považská Bystrica
   30.06.1995Nové obchodné meno:
   SLOVCOLOR, a.s.
   Nové sidlo:
   Mýtna 23 Bratislava 812 42
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ Broskyňova 8 Bratislava
   Ing. Peter Horečný - podpredseda predstavenstva Drotárska 4 Bratislava
   Jaroslav Michálek Tatranská 299 Považská Bystrica