Vytvořte fakturu

M TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Obchodní název M TRADE
Stav Zničeno
IČO 31397565
TIN 2020306134
DIČ SK2020306134
Datum vytvoření 29 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M TRADE
Mlynské Nivy 36
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 659 €
Zisk -466 €
Kapitál 212 469 €
Vlastní kapitál -536 137 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259334262
Mobile(y) 0907226252
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 306,752
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,625
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,625
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,625
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 297,681
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 60,972
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 57,453
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,453
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,519
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 236,709
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 366
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 236,343
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 446
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 446
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 306,752
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -58,018
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,002,458
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,002,458
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 96,947
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 96,947
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,156,957
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,156,957
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -466
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 364,544
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 364,544
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 227,221
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,511
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 207,710
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 137,323
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 226
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 226
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 554
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 659
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 554
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 105
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 45
D. Služby (účtová skupina 51) 12
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 614
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 542
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,000
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,000
2. Ostatní náklady (562A) 1,000
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,000
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -386
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 80
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 80
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -466
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015
 • IČO :31397565 TIN: 2020306134 DIČ: SK2020306134
 • Sídlo: M TRADE, Mlynské Nivy 36, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Červen 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.12.2015Zrušené obchodné meno:
   M TRADE s. r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 36 Bratislava 821 09
   20.03.2015Nové obchodné meno:
   M TRADE s. r. o. v likvidácii
   17.07.2000Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 36 Bratislava 821 09
   29.06.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným