Vytvořte fakturu

ISTOTA PS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ISTOTA PS
IČO 31397646
TIN 2020853109
Datum vytvoření 03 Červenec 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ISTOTA PS
Ul. 29.
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 30 286 €
Zisk 1 621 €
Kapitál 250 912 €
Vlastní kapitál 2 023 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243422012
Mobile(y) 0905818574, 0948033942
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 292,802
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 17,912
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,317
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 292,802
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,645
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,190
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,190
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -31,166
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,621
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 289,157
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 243,938
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 45,219
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 200
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 635
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 44,384
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 30,286
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 30,286
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 38,753
C. Služby (účtová skupina 51) 38,598
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,467
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -8,312
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 13,588
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 13,588
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,020
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 1,631
M. Úrokové náklady (562) 935
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 454
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 10,568
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,101
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,621
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015