Vytvořte fakturu

Stavoarch - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Stavoarch
IČO 31397654
TIN 2020874119
Datum vytvoření 03 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stavoarch
Jasencová 4
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 41 874 €
Zisk 11 405 €
Kapitál 159 336 €
Vlastní kapitál 38 004 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 130,675
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 130,675
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 136
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,351
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,842
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,509
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 143,026
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 49,405
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,706
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,706
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 33,100
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 982
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,788
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,405
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 93,621
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 89,534
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,887
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 143
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,842
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 902
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 41,874
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 13,233
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28,641
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 27,457
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,794
C. Služby (účtová skupina 51) 14,988
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 166
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,503
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 14,417
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,549
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 171
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 171
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -170
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 14,247
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,842
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,405
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4279155.tif
Date of updating data: 25.06.2015