Vytvořte fakturu

CHEMSTAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CHEMSTAR
IČO 31397719
TIN 2020306211
DIČ SK2020306211
Datum vytvoření 29 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHEMSTAR
Novosvetská 18
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 331 052 €
Zisk 9 183 €
Kapitál 3 074 546 €
Vlastní kapitál 845 454 €
Kontaktní informace
Email macakova@chemstar.sk
webové stránky http://www.chemstar.sk
Telefon(y) +421254417559, +421254417557
Mobile(y) +421905433102, +421908941988
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,074,324
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,195,455
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,195,455
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 484,992
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 658,432
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 50,948
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 1,083
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,876,273
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,188
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,864
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,864
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,324
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,870,085
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,151
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,862,934
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,596
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,596
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,074,324
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 854,637
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,963
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,963
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 824,852
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 824,852
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,183
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,219,687
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,156,318
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 2,106,250
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,983
12. Odložený daňový závazek (481A) 38,085
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 61,869
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 965
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 965
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,345
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,512
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41,047
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 324,450
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 331,052
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 324,449
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,340
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,263
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 312,647
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 38,183
D. Služby (účtová skupina 51) 17,658
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 171,474
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 155,795
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,101
4. Sociální náklady (527, 528) 1,578
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,228
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 73,376
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 73,376
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 728
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,405
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 268,608
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 207
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 100
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 100
XII. Kurzové zisky (663) 107
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,344
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,341
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,137
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,268
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,085
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 979
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,106
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,183
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31397719 TIN: 2020306211 DIČ: SK2020306211
 • Sídlo: CHEMSTAR, Novosvetská 18, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Červen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Elemír Foltín, CSc. Novosvetská 18 Bratislava 811 06 29.06.1995
  MUDr. Jana Marčeková Deviata 12 Bratislava 831 01 09.03.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Elemír Foltín, CSc. 6 639 € (100%) Novosvetská 18 Bratislava 811 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.03.2009Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Jana Marčeková Deviata 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 09.03.2009
   23.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Elemír Foltín , CSc. Novosvetská 18 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Elemír Foltín , CSc. Novosvetská 18 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 29.06.1995
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elemír Foltín, CSc. Sološnická 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Elemír Foltín, CSc. Sološnická 29 Bratislava
   03.10.2000Nové sidlo:
   Novosvetská 18 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Elemír Foltín, CSc. Sološnická 29 Bratislava
   02.10.2000Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elemír Foltín, CSc. Sološnická 29 Bratislava
   29.06.1995Nové obchodné meno:
   CHEMSTAR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Elemír Foltín, CSc. Sološnická 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Elemír Foltín, CSc. Sološnická 29 Bratislava