Vytvořte fakturu

EKOAUDITOR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKOAUDITOR
IČO 31397727
TIN 2020338045
DIČ SK2020338045
Datum vytvoření 21 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOAUDITOR
Letecká 22
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 279 000 €
Zisk -15 071 €
Kapitál 273 913 €
Vlastní kapitál 186 169 €
Kontaktní informace
Email ekoauditor@ekoauditor.sk
webové stránky http://www.ekoauditor.sk
Telefon(y) +421244461262
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 297,703
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 69,241
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,594
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 196,886
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 297,703
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 126,098
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 133,865
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,071
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 171,605
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 749
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 133,752
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 75,963
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,285
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,828
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 51,676
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,191
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 32,913
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 279,000
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 126
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 269,779
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,095
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 288,191
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 126
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,717
C. Služby (účtová skupina 51) 212,566
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 40,594
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 174
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 6,340
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,674
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,191
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 55,496
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 991
X. Úrokové výnosy (662) 991
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,854
M. Úrokové náklady (562) 2,215
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 636
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,863
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,054
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 4,017
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -15,071
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31397727 TIN: 2020338045 DIČ: SK2020338045
 • Sídlo: EKOAUDITOR, Letecká 22, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Červen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľudovít Šramka Záhumenská 64 Trenčín 911 04 21.06.1995
  Ing. Igor Šramka Letecká 22 Bratislava 831 03 21.06.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľudovít Šramka 3 320 € (50%) Záhumenská 64 Trenčín 911 04
  Ing. Igor Šramka 3 320 € (50%) Letecká 22 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Šramka Záhumenská 64 Trenčín 911 04
   Ing. Igor Šramka Letecká 22 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Šramka Záhumenská 64 Trenčín 911 04 Vznik funkcie: 21.06.1995
   Ing. Igor Šramka Letecká 22 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.06.1995
   07.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 538 Horná Lehota
   Ing. Ľudovít Šramka Soblahovská 20 Trenčín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Šramka 538 Horná Lehota
   Ing. Ľudovít Šramka Soblahovská 20 Trenčín
   05.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 538 Horná Lehota
   Ing. Ľudovít Šramka Soblahovská 20 Trenčín
   04.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 538 Horná Lehota
   Ing. Ľudovít Šramka Soblahovská 20 Trenčín
   21.06.1995Nové obchodné meno:
   EKOAUDITOR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Letecká 22 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 538 Horná Lehota
   Ing. Ľudovít Šramka Soblahovská 20 Trenčín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Šramka 538 Horná Lehota
   Ing. Ľudovít Šramka Soblahovská 20 Trenčín