Vytvořte fakturu

MAK STUDIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.12.2015
Basic information
Obchodní název MAK STUDIO
Stav Zničeno
IČO 31397867
TIN 2020341873
DIČ SK2020341873
Datum vytvoření 26 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAK STUDIO
Stromová 10
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 000 €
Zisk -4 934 €
Kapitál 19 701 €
Vlastní kapitál 16 748 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421907310597
Date of updating data: 11.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 21,844
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,722
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,722
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,722
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,911
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,732
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,563
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,563
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 169
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,179
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,179
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 211
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 211
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,844
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,814
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 166
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,611
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,611
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,934
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,030
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 448
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 448
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,582
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 918
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 918
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,489
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,175
Date of updating data: 11.12.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,887
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,962
D. Služby (účtová skupina 51) 1,539
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 264
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,085
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,085
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,887
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -501
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 87
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 87
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -87
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,974
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,934
Date of updating data: 11.12.2015
Date of updating data: 11.12.2015
 • IČO :31397867 TIN: 2020341873 DIČ: SK2020341873
 • Sídlo: MAK STUDIO, Stromová 10, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Červen 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.12.2015Zrušené obchodné meno:
   MAK STUDIO spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stromová 10 Bratislava 831 01
   28.06.2002Nové sidlo:
   Stromová 10 Bratislava 831 01
   26.06.1995Nové obchodné meno:
   MAK STUDIO spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným