Vytvořte fakturu

BAŽANT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BAŽANT
IČO 31397964
TIN 2020354710
DIČ SK2020354710
Datum vytvoření 04 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAŽANT
Hontianska 59
93601
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 904 €
Zisk 1 686 €
Kapitál 74 457 €
Vlastní kapitál -27 162 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0367411013
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 74,200
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 19,408
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,811
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,811
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 16,597
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 16,597
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 54,792
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 13
4. Zvířata (124) - /195/ 13
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 42,988
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 42,922
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,922
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 66
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,791
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,791
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 74,200
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -25,476
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,660
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 116
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 116
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -38,577
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,105
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -50,682
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,686
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,709
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 644
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 644
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 30,065
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,918
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 680
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,467
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 68,967
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 68,967
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,904
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,904
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,904
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 258
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 258
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 258
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,646
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,904
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,646
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,686
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31397964 TIN: 2020354710 DIČ: SK2020354710
 • Sídlo: BAŽANT, Hontianska 59, 93601, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Červenec 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.07.1998Nové sidlo:
   Hontianska 59 Šahy 936 01
   Noví spoločníci:
   Anna Salayová Holíčska 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Anna Salayová Holíčska 9 Bratislava
   29.07.1998Zrušené sidlo:
   Jasovská 57 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beatrica Šupová Kukorelliho 1 Piešťany
   04.07.1995Nové obchodné meno:
   BAŽANT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jasovská 57 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Beatrica Šupová Kukorelliho 1 Piešťany
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ