Vytvořte fakturu

FRANK SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FRANK SLOVAKIA
IČO 31397972
TIN 2020306189
DIČ SK2020306189
Datum vytvoření 26 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FRANK SLOVAKIA
Nám. 1.
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 224 €
Zisk -9 032 €
Kapitál 38 430 €
Vlastní kapitál -584 513 €
Kontaktní informace
Email frankslovakia@frankslovakia.sk
Telefon(y) 0244880115, 0244880116, 0244889006
Mobile(y) 0905341940
Fax(y) 0244889006
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 663
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 663
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,274
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,070
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 84
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 14,937
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -593,544
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 215,520
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -806,672
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,032
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 608,481
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 608,481
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,953
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 41,686
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 32,848
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 514,994
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 9,224
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,224
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 17,368
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 7,402
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28
C. Služby (účtová skupina 51) 720
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,172
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,046
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,144
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,074
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 74
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 74
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 72
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,072
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,032
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31397972 TIN: 2020306189 DIČ: SK2020306189
 • Sídlo: FRANK SLOVAKIA, Nám. 1., 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Červen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dana Piláriková Jelšová 5 Bratislava 831 01 26.06.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dana Piláriková 6 640 € (100%) Jelšová 5 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.04.2014Zrušeny spoločníci:
   BUTTNER-FRANK, GmbH Am Wolfsmantel 9 Erlangen SRN
   30.04.2003Noví spoločníci:
   Ing. Dana Piláriková Jelšová 5 Bratislava 831 01
   BUTTNER-FRANK, GmbH Am Wolfsmantel 9 Erlangen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Piláriková Jelšová 5 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 26.06.1995
   29.04.2003Zrušeny spoločníci:
   BUTTNER-FRANK, GmbH Am Wolfsmantel 9 Erlangen SRN
   Ing. Dana Bíla Obchodná 15 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dana Bíla Obchodná 15 Bratislava 811 06
   27.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. Dana Bíla Obchodná 15 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Bíla Obchodná 15 Bratislava 811 06
   26.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dana Pilariková Jelšova 5 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dana Piláriková Jelšova 5 Bratislava 831 01
   26.01.1996Nové sidlo:
   Nám. 1. mája 4 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   BUTTNER-FRANK, GmbH Am Wolfsmantel 9 Erlangen SRN
   Ing. Dana Pilariková Jelšova 5 Bratislava 831 01
   25.01.1996Zrušené sidlo:
   Mýtna 29 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   BUTTNER-FRANK, GmbH Am Wolfsmantel 9 Erlangen SRN
   Ing. Milan Gergel Olivova 64 Bratislava 831 01
   Ing. Dana Piláriková Jelšova 5 Bratislava 831 01
   26.06.1995Nové obchodné meno:
   FRANK SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 29 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výroby zdravotníckych potrieb a farmaceutických prípravkov
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   management a marketing
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   BUTTNER-FRANK, GmbH Am Wolfsmantel 9 Erlangen SRN
   Ing. Milan Gergel Olivova 64 Bratislava 831 01
   Ing. Dana Piláriková Jelšova 5 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dana Piláriková Jelšova 5 Bratislava 831 01