Vytvořte fakturu

PRESSTO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRESSTO
IČO 31398022
TIN 2020354754
DIČ SK2020354754
Datum vytvoření 29 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRESSTO
Bulíkova 3
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 768 €
Zisk 3 384 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,381
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,381
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,381
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,722
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,271
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,451
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 32,103
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,159
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 20,136
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,384
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,944
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,944
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,924
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 15,768
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 15,768
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 11,430
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,152
C. Služby (účtová skupina 51) 139
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,771
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,368
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,338
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,477
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,338
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 954
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,384
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31398022 TIN: 2020354754 DIČ: SK2020354754
 • Sídlo: PRESSTO, Bulíkova 3, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Červen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Pavol Mikulášek Moravská 8/3 Bratislava 831 01 29.06.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Pavol Mikulášek 6 639 € (100%) Moravská 8/3 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.06.2008Nové sidlo:
   Bulíkova 3 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   PhDr. Pavol Mikulášek Moravská 8/3 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Pavol Mikulášek Moravská 8/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.06.1995
   09.06.2008Zrušené sidlo:
   Jiráskova 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Magdaléna Abaffyová Pustá 3 Bratislava 841 04
   Martin Holečka Líščie nivy 4 Bratislava 821 08
   Stanislav Mečár Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Dr. Pavol Mikulášek Jiráskova 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Pavol Mikulášek Jiráskova 8 Bratislava 851 01
   29.06.1995Nové obchodné meno:
   PRESSTO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jiráskova 8 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba.
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja koneč- nému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živ- nosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľ- nej živnosti
   organizovanie vzdelávacích a kultúrnospoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Ing. Magdaléna Abaffyová Pustá 3 Bratislava 841 04
   Martin Holečka Líščie nivy 4 Bratislava 821 08
   Stanislav Mečár Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Dr. Pavol Mikulášek Jiráskova 8 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Pavol Mikulášek Jiráskova 8 Bratislava 851 01