Vytvořte fakturu

GLOBAMERICA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GLOBAMERICA
IČO 31398081
TIN 2020306200
DIČ SK2020306200
Datum vytvoření 29 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GLOBAMERICA
Žellova 2
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 545 549 €
Zisk 43 767 €
Kapitál 470 539 €
Vlastní kapitál 125 011 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252631928, 0252631978, 0252920939, 0252920940, 0252920941, 0911919144, 0915844144
Mobile(y) 0911919144, 0915844144
Fax(y) 0252920939
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,745
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,745
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,745
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 400,651
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 77,134
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86,595
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 232,145
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 416,396
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 168,778
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 117,708
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 43,767
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 247,618
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 824
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 200,000
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 45,224
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,254
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,240
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,413
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,317
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,570
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 3,545,549
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,538,547
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,002
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,485,241
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,341
C. Služby (účtová skupina 51) 3,389,476
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 71,923
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,434
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 13,654
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 413
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 60,308
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 142,730
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 898
X. Úrokové výnosy (662) 9
XI. Kurzové zisky (663) 889
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,347
M. Úrokové náklady (562) 942
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 296
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,109
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,449
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 56,859
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 13,092
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 43,767
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31398081 TIN: 2020306200 DIČ: SK2020306200
 • Sídlo: GLOBAMERICA, Žellova 2, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Červen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Karol Jančo Bradáčova 1721/5 Bratislava 851 01 06.05.2002
  Ing. Peter Brieda Bodrocká 5 Bratislava 821 07 18.05.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Karol Jančo 3 319 € (50%) Bradáčova 1721/5 Bratislava 851 01
  Ing. Peter Brieda 3 319 € (50%) Bodrocká 5 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.11.2011Nové sidlo:
   Žellova 2 Bratislava 821 08
   31.10.2011Zrušené sidlo:
   Hotel Kyjev, Rajská 2 Bratislava 811 08
   29.06.2010Nové sidlo:
   Hotel Kyjev, Rajská 2 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   RNDr. Karol Jančo Bradáčova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Brieda Bodrocká 5 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Brieda Bodrocká 5 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.05.2010
   28.06.2010Zrušené sidlo:
   Hotel Kyjev, Rajská 2 Bratislava 814 48
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Henter Na Hrebienku 19 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Henter Na Hrebienku 19 Bratislava 811 02
   27.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Tibor Varga Záhumenská 57 Stupava 900 31
   08.04.2003Nové obchodné meno:
   GLOBAMERICA, s.r.o.
   07.04.2003Zrušené obchodné meno:
   GLOBAMERICA - cestovná kancelária, s.r.o.
   06.05.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Karol Jančo Bradáčova 1721/5 Bratislava 851 01
   05.05.2002Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   12.04.2000Noví spoločníci:
   Ladislav Henter Na Hrebienku 19 Bratislava 811 02
   Tibor Varga Záhumenská 57 Stupava 900 31
   11.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Henter Zohorská 10 Bratislava 841 04
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 08
   Tibor Varga Záhumenská 57 Stupava 900 31
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Henter Zohorská 10 Bratislava 841 04
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 08
   Tibor Varga Záhumenská 57 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Henter Na Hrebienku 19 Bratislava 811 02
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Fabián Veternicova 5 Bratislava 841 05
   Ladislav Henter Zohorská 10 Bratislava 841 04
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Henter Zohorská 10 Bratislava 841 04
   07.01.1998Nové sidlo:
   Hotel Kyjev, Rajská 2 Bratislava 814 48
   06.01.1998Zrušené sidlo:
   Gorkého 13 Bratislava 811 01
   29.06.1995Nové obchodné meno:
   GLOBAMERICA - cestovná kancelária, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 13 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Jozef Fabián Veternicova 5 Bratislava 841 05
   Ladislav Henter Zohorská 10 Bratislava 841 04
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Henter Zohorská 10 Bratislava 841 04