Vytvořte fakturu

OTTOVO NAKLADATEĽSTVO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.04.2016
Basic information
Obchodní název OTTOVO NAKLADATEĽSTVO
IČO 31398111
TIN 2020322216
DIČ SK2020322216
Datum vytvoření 10 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OTTOVO NAKLADATEĽSTVO
Grösslingova 45
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 024 290 €
Zisk 3 885 €
Kapitál 6 223 980 €
Vlastní kapitál -222 828 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.ottovo.cz/
Telefon(y) +421257202111
Fax(y) 0252962027
Date of updating data: 04.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,818,192
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,056
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,056
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,056
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,816,136
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,702,318
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 909,190
3. Výrobky (123) - /194/ 4,029,118
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ -235,990
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 251,378
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 251,378
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 842,487
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 800,961
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 800,961
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,987
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,539
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,953
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,655
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,298
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,818,192
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -218,944
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -230,132
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 571,396
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -801,528
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,885
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,037,136
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,022,309
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,317,802
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,317,802
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 701,627
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,827
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,827
Date of updating data: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,228,269
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,024,290
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 710,157
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 517,593
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -203,870
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 410
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,017,345
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 416,667
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,607
D. Služby (účtová skupina 51) 589,722
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 467
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 467
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,882
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,945
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,884
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 108
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 103
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 288
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 9
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 279
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -180
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,765
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,885
Date of updating data: 04.04.2016