Vytvořte fakturu

OTTOVO NAKLADATEĽSTVO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Obchodní název OTTOVO NAKLADATEĽSTVO
IČO 31398111
TIN 2020322216
DIČ SK2020322216
Datum vytvoření 10 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OTTOVO NAKLADATEĽSTVO
Grösslingova 45
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 157 993 €
Zisk 9 851 €
Kapitál 6 223 980 €
Vlastní kapitál -222 828 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.ottovo.cz/
Telefon(y) +421257202111
Fax(y) 0252962027
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,849,059
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,849,059
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,589,118
3. Výrobky (123) - /194/ 2,589,118
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 249,854
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 249,854
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 249,854
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,087
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,731
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 356
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,849,059
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -209,093
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -226,247
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 575,281
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -801,528
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,851
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,058,152
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,058,152
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,051,611
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,051,611
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,541
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,157,993
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,157,993
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,157,993
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,145,262
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 849,140
D. Služby (účtová skupina 51) 296,122
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,731
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,731
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,731
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,851
Date of updating data: 11.11.2016