Vytvořte fakturu

BD STAV ZV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BD STAV ZV
IČO 31398138
TIN 2020347472
DIČ SK2020347472
Datum vytvoření 04 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BD STAV ZV
96243
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 60 784 €
Zisk -1 210 €
Kapitál 8 917 €
Vlastní kapitál 3 994 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 75,984
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,984
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 75,969
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 72,211
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,758
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 75,984
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,784
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 170
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 170
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,815
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,232
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,047
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,210
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,200
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 73,200
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 72,240
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,240
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 60,784
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 60,784
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 60,784
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,950
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 77
D. Služby (účtová skupina 51) 60,807
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 66
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -166
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -100
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -250
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,210
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015