Vytvořte fakturu

Cestovná agentúra BDT plus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Cestovná agentúra BDT plus
IČO 31398154
TIN 2020347417
DIČ SK2020347417
Datum vytvoření 29 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Cestovná agentúra BDT plus
Kresánkova 9
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 790 €
Zisk -24 422 €
Kapitál 703 377 €
Vlastní kapitál 3 432 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245641311
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 668,629
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 166,511
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 166,511
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 161,482
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,029
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 502,089
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 501,639
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 501,092
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 501,092
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 547
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 450
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 450
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 29
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 29
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 668,629
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -20,990
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,315
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,315
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,522
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,522
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,422
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 688,209
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 686,287
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 568,210
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 568,210
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 117,507
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 117
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 36
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 417
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,900
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,900
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 22
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,410
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,410
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,790
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,790
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,640
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 150
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,807
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 821
D. Služby (účtová skupina 51) 7,451
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,953
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,300
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 653
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 270
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,757
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,757
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 555
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -23,017
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,632
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 445
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6
2. Ostatní náklady (562A) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 439
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -445
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,462
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,422
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31398154 TIN: 2020347417 DIČ: SK2020347417
 • Sídlo: Cestovná agentúra BDT plus, Kresánkova 9, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Červen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 14.10.2014
  Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 14.10.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Svetlana Hofstädter 3 319 € (50%) Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08
  Ing. Dagmar Kráľovičová 3 319 € (50%) Devínska cesta 36 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 14.10.2014
   24.10.2014Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 14.10.2014
   23.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 25.01.2014
   22.02.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 25.01.2014
   21.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 24.01.2014
   11.02.2014Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 24.01.2014
   10.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 03.01.2014
   31.01.2014Nové sidlo:
   Kresánkova 9 Bratislava 841 05
   30.01.2014Zrušené sidlo:
   Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08
   28.01.2014Nové sidlo:
   Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08
   27.01.2014Zrušené sidlo:
   Devínska cesta 36 Bratislava 841 04
   24.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 03.01.2014
   23.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 16.12.2013
   22.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 16.12.2013
   21.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.10.2007
   04.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 04.10.2007
   18.05.2013Noví spoločníci:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 04.10.2007
   17.05.2013Zrušeny spoločníci:
   Svetlana Kráľovičová Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Svetlana Kráľovičová Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 04.10.2007
   31.10.2007Nové sidlo:
   Devínska cesta 36 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04
   Svetlana Kráľovičová Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Kráľovičová Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 04.10.2007
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.10.2007
   30.10.2007Zrušené sidlo:
   Kresánkova 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ferdinand Kráľovič Zohorská 8 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 19.12.2000
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.06.1995
   23.11.2005Nové sidlo:
   Kresánkova 9 Bratislava 841 05
   22.11.2005Zrušené sidlo:
   Zohorská 8 Bratislava 841 04
   24.01.2003Nové obchodné meno:
   Cestovná agentúra BDT plus s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   prevádzkovanie nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   administratívne práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   organizovanie kultúrno - spoločenských a športových podujatí a výstav
   colná deklarácia
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ferdinand Kráľovič Zohorská 8 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 19.12.2000
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.06.1995
   23.01.2003Zrušené obchodné meno:
   BDT plus spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ferdinand Kráľovič Zohorská 8 Bratislava 841 01
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   07.02.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ferdinand Kráľovič Zohorská 8 Bratislava 841 01
   06.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.02.1999Nové predmety činnosti:
   sprievodca cestovného ruchu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konačnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   29.06.1995Nové obchodné meno:
   BDT plus spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zohorská 8 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01