Vytvořte fakturu

ŠTÚDIO KOLIBA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.02.2016
Basic information
Obchodní název ŠTÚDIO KOLIBA
Stav Zničeno
IČO 31398227
TIN 2020322227
DIČ SK2020322227
Datum vytvoření 10 Červenec 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ŠTÚDIO KOLIBA
Brečtanova 1
83314
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 535 028 €
Zisk -2 082 654 €
Kapitál 9 813 254 €
Vlastní kapitál -33 783 953 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254771921
Date of updating data: 12.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,613,242
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,288,777
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 20,594
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 17,897
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 2,697
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,268,183
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,882,021
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,132,221
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 416
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 49,510
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 204,015
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 321,601
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 274,541
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 269,884
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 269,884
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,657
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 47,060
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,517
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 44,543
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,864
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,842
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 22
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,613,242
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -35,866,607
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 999,137
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 999,137
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,038,140
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 200,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 200,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -37,021,230
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 505,751
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -37,526,981
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,082,654
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,478,108
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 283,386
12. Odložený daňový závazek (481A) 283,386
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,490,324
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 798,504
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 798,504
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 875,210
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,050,847
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 435
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 762,448
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 31,704,398
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,741
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,741
Date of updating data: 12.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,501,600
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,535,028
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,087,278
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 9,140
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 438,610
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,859,573
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 43,199
D. Služby (účtová skupina 51) 271,269
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,322
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,608
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,512
4. Sociální náklady (527, 528) 202
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 99,193
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 189,386
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 189,386
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 58,291
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,182,913
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -324,545
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 772,810
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,713,569
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,713,355
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 77,878
2. Ostatní náklady (562A) 1,635,477
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 214
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,713,568
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,038,113
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 44,541
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 41,661
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,082,654
Date of updating data: 12.02.2016
Date of updating data: 12.02.2016
 • IČO :31398227 TIN: 2020322227 DIČ: SK2020322227
 • Sídlo: ŠTÚDIO KOLIBA, Brečtanova 1, 83314, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Červenec 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.02.2016Zrušené obchodné meno:
   ŠTÚDIO KOLIBA a.s.
   Zrušené sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   22.07.1996Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   10.07.1995Nové obchodné meno:
   ŠTÚDIO KOLIBA a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť